Program MK ČR na podporu obnovy kulturních památek

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2017 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční prostředky tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. 

Částka stanovená pro ORP Ústí nad Orlicí je 672 000,-Kč. 

Zásady pro čerpání prostředků pro tento program a tiskopis žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz. http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/

Žádosti se budou přijímat na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Uzávěrka příjmu žádostí je 30. 4. 2017.

Bližší informace Vám poskytneme na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřadu Ústí nad Orlicí (Ing. Dana Kličková, tel.:465 514 306, e-mail: ).