Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018

Pardubický kraj vyhlásil pro rok 2018 v rámci podporované oblasti stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji podprogram 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji.

Zásady pro čerpání prostředků pro tento program a tiskopis žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz

Kontaktní osoby pro podání informací:

Ing. Milan Mariánek, tel. č. 466 026 169, e-mail:

Žádosti lze podávat pouze osobně na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ve lhůtě od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018.