Nařízení

Číslo Účinnost od Název Dokument
02/2016 01.01.2017 Nařízení Města Ústí n.O. č. 2/2016 o placeném stání na místních komunikacích zde
01/2016 01.11.2016 Nařízení Města Ústí n.O. č. 1/2016 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2016/17 pro územní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí zde
02/2015 01.11.2015 Nařízení Města Ústí n.O. č. 2/2015 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2015/2016 pro územní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí zde
01.11.2015 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 3/2015, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic zde
01/2015 01.07.2015 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov zde
03/2014 01.11.2014 Nařízení Města Ústí n.O. č. 3/2014 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2014/2015 pro územní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí zde
01.07.2014 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 2/2014 o placeném stání na místních komunikacích, včetně Ceníku placeného stání zde
01/2014 01.06.2014 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2014 o stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na území města Ústí nad Orlicí zde
02/2013 01.09.2013 Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 2/2013 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov zde
01/2013 01.07.2013 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád zde