Územní plán města včetně Změny č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.


Územní plán města Ústí nad Orlicí

Dne 9.10.2006 pod č. usnesení 846/2006 byl Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí schválen Územní plán města Ústí nad Orlicí. Obecně závazná vyhláška, kterou je vyhlášena závazná část územního plánu města nabyla účinnosti dne 1.11.2006.

Textová část - 5,3 MB

Obecně závazná vyhláška

Hlavní výkres - 1. část - 5 MB

Hlavní výkres - 2. část - 2,5 MB

Širší vztahy - 5,6 MB

Krajina ve městě - 12,3 MB

Krajina a přírodní podmínky - Zábory ZPF a PUPFL - 15 MB

Funkce v území a hranice zastavitelného území - 4 MB

Funkce v území a hranice zastavitelného území - SZUO podklady pro zábory - 13 MB

Rozvojový potenciál - 12,5 MB

Rozvojový potenciál - VPS - 7 MB

Krajinná infrastruktura - USES - 13,5 MB

Dopravní infrastruktura - doprava - 13,3 MB

Dopravní infrastruktura - pěší - 14,4 MB

Technická infrastruktura - vodní hospodářství - 14 MB

Technická infrastruktura - energetika a spoje - 13,8 MB

Technická infrastruktura - kopmozice města - 1,2 MB

Limity v území - 3,5 MB

Limity v území - 1,5 MB


Změna č. 1 Územního plánu města Ústí nad Orlicí

Dne 7.4.2008 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 1 územního plánu města Ústí nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 23.4.2008.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Hlavní výkres - legenda


Změna č. 2 Územního plánu města Ústí nad Orlicí

Dne 7.7.2009 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 2 územního plánu města Ústí nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 11.8.2009.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres – lokalita 2.1.

Hlavní výkres – lokalita 2.3.

Hlavní výkres – lokalita 2.4.

Hlavní výkres – lokalita 2.5.

Hlavní výkres – lokalita 2.6.

Hlavní výkres – legenda


Změna č. 2 Územního plánu města Ústí nad Orlicí - lokalita 2.2

Dne 31.5.2010 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 2 územního plánu města Ústí nad Orlicí – lokalita 2.2., která nabyla účinnosti dne 17.6.2010.

Textová část - opatření obecné povahy – lokalita 2.2.

Hlavní výkres – lokalita 2.2.

Hlavní výkres - legenda – lokalita 2.2.


Změna č. 3 Územního plánu města Ústí nad Orlicí

Dne 22.3.2010 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 3 územního plánu města Ústí nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 8.4.2010.

Textová část - Opatření obecné povahy

Hlavní výkres – lokalita 3.1.

Hlavní výkres – lokalita 3.2.

Hlavní výkres – lokalita 3.3.

Hlavní výkres – lokalita 3.4.

Hlavní výkres – legenda


Změna č. 4 Územního plánu města Ústí nad Orlicí

Dne 14.10.2010 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 4 územního plánu města Ústí nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 2.11.2010.

Textová část - Opatření obecné povahy

Hlavní výkres – lokalita 4.1.

Hlavní výkres – lokalita 4.2.

Hlavní výkres – lokalita 4.3.

Hlavní výkres – lokalita 4.4.

Hlavní výkres – lokalita 4.5.

Hlavní výkres – legenda


Změna č. 6 Územního plánu města Ústí nad Orlicí

Dne 23.4.2012 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 6 územního plánu města Ústí nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 11.5.2012. 

Textová část - Opatření obecné povahy

Hlavní výkres – lokalita 6.1.

Hlavní výkres – lokalita 6.2.

Hlavní výkres – legenda


Změna č. 7 Územního plánu města Ústí nad Orlicí

Dne 18.6.2012 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 7 územního plánu města Ústí nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 10.7.2012. 

Textová část - Opatření obecné povahy

Hlavní výkres – lokalita 7.1.

Hlavní výkres – legenda 


Změna č. 8 Územního plánu města Ústí nad Orlicí

Dne 11.2.2013 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 8 územního plánu města Ústí nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 6.3.2013. 

Textová část - Opatření obecné povahy

Hlavní výkres – lokalita 8.1.

Hlavní výkres – lokalita 8.2.

Hlavní výkres – legenda


Změna č. 9 Územního plánu města Ústí nad Orlicí

Dne 17.6.2013 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 9 územního plánu města Ústí nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 9.7.2013. 

Textová část - Opatření obecné povahy

Hlavní výkres – lokalita 9.1.

Hlavní výkres – legenda


Změna č. 10 Územního plánu města Ústí nad Orlicí

Dne 9.12.2013 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 10 územního plánu města Ústí nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 27.12.2013. 

Textová část - Opatření obecné povahy

Hlavní výkres – lokalita 10.1.

Hlavní výkres – legenda


Změna č. 11 Územního plánu města Ústí nad Orlicí 

Dne 26.6.2017 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 11 územního plánu města Ústí nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 14.7.2017. 

Textová část - Opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Hlavní výkres – legenda

Výkres dopravy

Výkres základního členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb

Výkres veřejně prospěšných staveb - legenda