Záměr pronájmu nebytových prostor Galerie pod radnicí

Rada města Ústí nad Orlicí schválila dne 6. 11. 2017 svým usnesením RM č. 2436/101/RM/2017 záměr pronájmu nebytových prostor za účelem pořádání výstav v budově č.p. 16, která je součástí st.p.č. 114, ulice Sychrova, v obci a katastrálním územní Ústí nad Orlicí, formou obálkové metody. Bližší informace je možné čerpat z těchto příloh:

Záměr pronájmu nebytových prostor Galerie pod radnicí

Žádost o pronájem

Čestné prohlášení I.

Čestné prohlášení II.

Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor