Vyhlášky a nařízení

Číslo Účinnost od Název Dokument
4/2016 01.01.2017 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Ústí nad Orlicí zde
03/2016 31.12.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2016 o nočním klidu zde
02/2016 01.01.2017 Nařízení Města Ústí n.O. č. 2/2016 o placeném stání na místních komunikacích zde
01/2016 01.11.2016 Nařízení Města Ústí n.O. č. 1/2016 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2016/17 pro územní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí zde
02/2016 01.08.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích zde
01/2016 25.02.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o stanovení systému nakládání se stavebním odpadem zde
03/2015 01.01.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích zde
02/2015 01.01.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2015 o místním poplatku ze psů zde
01/2015 01.01.2016 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o místním poplatku za komunální odpad) zde
02/2015 01.11.2015 Nařízení Města Ústí n.O. č. 2/2015 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 2015/2016 pro územní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí zde