CZ
EN
DE
Vyhledání:
Aktuálně

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Oficiální název:

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

2. Důvod a způsob založení:

Právním základem současného postavení města Ústí nad Orlicí je Ústava ČR a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Město Ústí nad Orlicí je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Město spravuje své záležitosti samostatně - samostatná působnost. Státní správa jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

 

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. 

Rada města Ústí nad Orlicí zřizuje komise jako své poradní orgány.

Městský úřad Ústí nad Orlicí se člení na odbory a oddělení.

Městská policie.

 

4. Kontaktní spojení:  
Sídlo:

Sychrova ulice 16,

562 24  Ústí nad Orlicí

Telefon: 465 514 111
Fax: 465 525 563
E-mail: podatelna@muuo.cz
Obecný tvar e-mailové adresy: "prijmeni"@muuo.cz
Datová schránka: bxcbwmg
www: www.ustinadorlici.cz
   
Úřední hodiny:  
Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00

 

Úřední hodiny jsou stanoveny v zájmu veřejnosti, kdy je příslušný úředník zpravidla přítomen na svém pracovišti a je připraven přijmout žádosti či podněty občanů anebo osobně vysvětlit individuální žádosti či připomínky.

 

Provozní doba městského úřadu:

Pondělí 7:30 - 17:00
Úterý 7:00 - 15:00
Středa 7:30 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 14:30
   
Provozní doba Informačního centra:
Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00

 

5. Bankovní spojení:

Případné platby můžete poukázat na č.ú.: 19 - 420611/0100

Účet pro platby správních poplatků, místních poplatků, pronájmů pozemků a nemovitostí a ostatních plateb na účet města. Pro tyto platby je nutno uvést správný variabilní symbol, který poplatníkům sdělí příslušný odbor městského úřadu.

 

6. IČ: 279676

 

7. DIČ: CZ00279676

 

8. Rozpočet:

Viz Strategické dokumentyRozpočet města

 

9. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně, telefonicky nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
Písemná žádost je podána dnem, kdy ji město obdrželo.
Z písemné žádosti musí být zřejmé, že je určena městu, a že ji žadatel podává podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel - fyzická osoba - uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště, adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Žadatel - právnická osoba - uvede v žádosti: název, identifikační číslo, adresu sídla, adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost či stížnost, podnět, návrh nebo jiné podání lze podat písemně nebo ústně do protokolu. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny. Podání učiněná osobně přijímá podatelna v sídle městského úřadu, na adrese Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí.

Městský úřad vyřizuje stížnosti a petice podle vnitřních směrnic pro vyřizování stižností a peticí podaných Městskému úřadu Ústí nad Orlicí a v souladu s příslušnými právními předpisy ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich doručení městskému úřadu.

 

11. Opravné prostředky proti rozhodnutí příslušných odborů MěÚ:

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno.
Proti rozhodnutí odboru městského úřadu a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat odvolání.
 

12. Tiskopisy:
Viz Tiskopisy ke stažení Zde na tomto odkazu naleznete seznam tiskopisů řazených dle odborů, které je možno si stáhnout.

 

13. Návody na řešení nejdůležitějších životních situací:

Vybrané návody pro řešení životních situací jsou dostupné v sekci "Životní situace".

 

14. Nejdůležitější právní předpisy:

Mezi nejdůležitější právní předpisy podle nichž město jedná a rozhoduje patří zejména:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů

 

Veškeré právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů ČR jsou k nahlédnutí v provozní době městského úřadu v kanceláři majetkoprávního odboru č. dveří  246 v budově A, tel. č. 465514220.

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu viz Sazebník výše úhrad nákladů ZDE.

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013 

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

 

17. Databáze poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb.: 

Fulltext
Typ
Název
Typ
Dokument
Žádost o poskytnutí informací ze dne 04. 11. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 10. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 10. 2015 II.Žádost o poskytnutí informací 2015zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 10. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 09. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 07. 09. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 02. 07. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 06. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 05. 2015Žádost o poskytnutí informací 2015zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 05. 2015 II.Žádost o poskytnutí informací 2015zde
18. Informační systémy používané na Městském úřadě Ústí nad Orlicí:
Informační systém Radnice VERA od společnosti VERA spol. s r.o.

Antivirový systém NOD32 od společnosti ESET software spol. s.r.o.

 

19. Seznam organizací a organizačních složek města:

 

Organizace, školy
Kultura
Sociální péče
Ostatní organizace
Organizační složky

 

Zodpovídá: Zdeňka Nováková Aktualizováno dne 4. 4. 2013
Krizové řízení
Informační centrum

Informační centrum

Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
Kalendář akcí
<< < Listopad 2015 > >>
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Obecné informace

Pondělí 30. 11. 2015
Svátek má Ondřej

Mapa

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 430 (1. 4. 2015)
starosta: Petr Hájek

Web kamera