CZ
EN
DE
Vyhledání:
Aktuálně

Územně analytické podklady

 

Aktualizace územně analytických podkladů ORP Ústí nad Orlicí 2014

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor stavební úřad, jako úřad územního plánování příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje dle ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona pořízenou 3. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Ústí nad Orlicí 2014. 

Rozbor udržitelného rozvoje území

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje

Výkres hodnot území

Výkres limitů využití území 

Výkres záměrů v území 

Problémový výkres

 

Aktualizace územně analytických podkladů ORP Ústí nad Orlicí 2012

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor stavební úřad, jako úřad územního plánování příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje dle ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona pořízenou 2. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Ústí nad Orlicí 2012.

Rozbor udržitelného rozvoje území

Výkres hodnot území

Výkres limitů využití území

Výkres záměrů v území

Problémový výkres

 

Aktualizace územně analytických podkladů ORP Ústí nad Orlicí 2010

Městský úřad Ústí na Orlicí, odbor stavební úřad, jako úřad územního plánování příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů, zveřejňuje dle ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona pořízenou 1. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Ústí nad Orlicí 2010.

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje – 5,5 MB

Rozbor udržitelného rozvoje území – 2,3 MB

Výkres hodnot území - 2,8 MB

Výkres limitů využití území - 3,5 MB

Výkres záměrů v území - 2 MB

Problémový výkres - 3,8 MB


 

Územně analytické podklady ORP Ústí nad Orlicí 2008

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor stavební úřad, jako úřad územního plánování příslušný dle ustanovení § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje dle ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona pořízené územně analytické podklady pro ORP Ústí nad Orlicí 2008.

Rozbor udržitelného rozvoje území – 4,3 MB
Výkres hodnot území - 1,8 MB
Výkres limitů využití území - 1,9 MB
Výkres záměrů v území - 1,2 MB
Problémový výkres - 2,6 MB

 

Projekt Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Ústí nad Orlicí byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Informace o Integrovaném operačním programu na www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

Logo uap

 

 

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27.

V ORP Ústí nad Orlicí je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,:

A067 – Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma

Grafická část

a067 5.4 MB

A068 – Vodovodní síť vč. ochranného pásma

Textová část

a068_p_f006 25 KB

a068_p_f007 316 KB

a068_p_f028 99 KB

Grafická část

a068 5.6 MB 

A069 – Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. ochranného pásma

Textová část

a069_p_f029 38 KB

Grafická část

a069 5.2 MB

A070 – Síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma

Textová část

a070_p_f007 255 KB

a070_p_f008 36 KB

a070_p_f028 99 KB

a070_p_f029 42 KB

a070_p_f018 730 Kb 

a070_p_f032 406 Kb

Grafická část

a070 5.4 MB

A072 – Elektrická stanice vč. ochranného pásma

Textová část

a072_p_f009 24 KB

Grafická část

a072 5.3 MB 

A073 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma

Textová část

a073_p_f009_ceps 373 KB

a073_p_f009_cez 24 KB 

a073_p_f018 736 KB 

Grafická část

a073 5.4 MB 

A074 – Technologický objekt zásobování plynem vč. ochranného pásma

Textová část

a074_p_f010 368 KB 

Grafická část

a074 5.3 MB 

A075 – Vedení plynovodu vč. ochranného pásma

Textová část

a075_p_f010 19 KB 

Grafická část

a075 5.4 MB 

A080 – Teplovod vč. ochranného pásma

Textová část

a080_p_f028 99 KB 

Grafická část

a080 5.2 MB 

A081 – Elektronické komunikační zařízení vč. ochranného pásma

Textová část

a081_p_f008 35 KB

a081_p_f011 36 KB

a081_p_f012 124 KB

a081_p_f030 288 KB

a081_p_m002 1 MB 

Grafická část

a081 5.4 MB 

A082 – Komunikační vedení vč. ochranného pásma

Textová část

a082_p_f008 36 KB

a082_p_f009 45 KB

a082_p_f013 174 KB

a082_p_f014 20 MB

a082_p_f015 736 KB

a082_p_f030 288 KB 

a082_p_m004 38 kb

a082_p_f018 734 kb

Grafická část

a082 5.8 MB

A085 – Skládka včetně ochranného pásma

Textová část

a085_p_m001 33 KB

Grafická část

a085 5 MB

 

 

 

Zodpovídá: Lukáš Franz Aktualizováno dne 13. 2. 2015

 

Krizové řízení
Informační centrum

Informační centrum

Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
Kalendář akcí
Obecné informace

Nedělě 28. 8. 2016
Svátek má Augustýn

Mapa

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 395 (31. 12. 2015)
starosta: Petr Hájek

Web kamera