Přejít na obsah Přejít na navigaci

Registr vozidel

Na registru vozidel se provádí níže uvedené úkony, které se vyřizují pouze na příslušném obecním úřad s rozšířenou působností, podle trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby:

Změna provozovatele

Změna vlastníka i provozovatele

Změna vlastníka

Změna údajů

Vyřazení silničního vozidla z provozu (depozit)

Zánik vozidla

Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Zápis vozidla do registru silničních vozidel

Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Vydání tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou

Vydání registrační značky na přání

Vydání tabulky registrační značky na vývoz

Přestavba silničního vozidla

Výroba jednotlivého silničního vozidla


Od 19. dubna 2021 provoz Městského úřadu Ústí nad Orlicí probíhá v níže uvedených úředních hodinách a provozní době s technickou přestávkou vždy od 11:00 do 12:00 hod.

Bližší popis jednotlivých úkonů je podrobně popsán v sekci Životní situace, kde jsou uvedeny i potřebné formuláře a správní poplatky za jednotlivé úkony.

Se žádostmi se obraťte na Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, ul. Dělnická 1405, 1. patro, Ústí nad Orlicí.

Provozní doba:
Pondělí 08:00 - 17:00 h
Úterý 08:00 - 15:00 h
Středa 08:00 - 17:00 h
Čtvrtek 08:00 - 15:00 h
Pátek 08:00 - 14:30 h

Z důvodu zajištění provedení požadovaného úkonu se poslední převzetí žádosti od klienta provádí 30 minut před ukončením provozní doby.  


Kontakty:

technik – Ivan Bartoš tel.: 465 514 530
technik – Milan Karpíšek tel.: 465 514 533
registr vozidel – Miluše Červinková tel.: 465 514 531
registr vozidel – Marie Svobodová tel.: 465 514 532