Přejít na obsah Přejít na navigaci

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ PERLA 01

Navazující stavbou na Dům dětí a mládeže je úprava veřejného prostranství v jeho bezprostředním okolí. Ambicí města je v rámci této akce zajistit demolici objektu bývalé plicní ordinace a nově vzniklý prostor před Úřadem práce upravit a napojit na stávající pěší komunikaci. V tomto prostoru bude současná vzrostlá zeleň doplněna rozvolněnou výsadbou a trávníkovou plochou. Prostranství okolo Domu dětí a mládeže je v návrhu funkčně rozděleno na pěší promenádu pod korunami stromů, trávníkovou plochu kolem amfiteátru a otevřený prostor před vlastním objektem. Terénní převýšení je vyřešeno podestami, které vytvoří rovinu a umožní variabilní využití veřejné plochy.

Uvedené úpravy budou realizovány v průběhu příštího roku. Veřejný prostor za stávající jídelnou bude realizován až následně v návaznosti na výstavbu ateliérů střední uměleckoprůmyslové školy.

Kompletní dokumentace Veřejná prostranství Perla 01 ZDE

01
03
02
04
05