Přejít na obsah Přejít na navigaci

REVITALIZACE PARKU U ROŠKOTOVA DIVADLA

Cílem je realizovat dlouholetou vizi města, která byla v uplynulých téměř třiceti letech již vícekrát architektonicky řešena, ale dosud zůstávala nenaplněna. Park u divadla se s ohledem na nedávno dokončený park u kostela může stát součástí atraktivní městské trasy s významnými památkami a vysokou pobytovou hodnotou. Požadavkem města na architektonické řešení bylo zachování průchodu parkem mezi ulicemi Ježkova, Husova a Lukesova, propojení parku s objektem divadla a využití přirozené terénní nerovnosti pro letní kulturní aktivity.

Vstup z Lukesovy ulice je v současné době nevyhovující a nástup do parku z této strany je sevřený a prakticky neexistuje. Protože je objekt bývalého DDM již téměř deset let opuštěný a bez dalšího využití ze strany města, předpokládá architektonický návrh jeho demolici.

K předložené studii vydal Národní památkový ústav souhlasné konzultační stanovisko, které z celkově pěti předložených variant možného přímého propojení divadla s parkem upřednostnilo variantu, která je zde prezentována. Zároveň vznesl výtku vůči umělému navyšování předprostoru divadla, kde doporučuje přepracovat navržené terénní úpravy.

Rada města Ústí nad Orlicí schválila pokračování v projektové přípravě prostřednictvím autora návrhu Ing. arch. Vladimíra Šolce.      

Kompletní architektonická studie Park u Roškotava divadla ZDE (80 MB)

02
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15