Přejít na obsah Přejít na navigaci

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚSTÍ NAD ORLICÍ

O VOLBÁCH

V této sekci jsou průběžně zveřejňovány informace o volbách, které se konají na území České republiky v aktuálním roce.

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU


Prezident České republiky vyhlásil ve Sbírce zákonů č. 9/2019, datum rozeslání 17. ledna 2019, volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.


Všeobecné informace o volbách do Evropského parlamentu:


Právní předpisy upravující volby do Evropského parlamentu:

  • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Odkazy na související volební informace:


Informace pro voliče:


Informace pro okrskové volební komise:

  • Školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí se bude konat dne 15.05.2019, od 09:00 hod., ve velké zasedací místnosti v budově OSSZ, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí.

  • Podrobnosti o distribuci volebních materiálů

Informace pro volební strany:


Kontakty na organizačně-technický tým zajišťující volby do Evropského parlamentu:

Kancelář tajemníka

Bc. Radomíra Hájková            +420 465 514 233

 

Oddělení správní (voličské průkazy)

Erika Smetanová                    +420 465 514 301

Jana Flídrová                         +420 465 514 303


Archiv voleb:

Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2016

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivity (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2016

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2016

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2016

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2016

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoliv kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2016

1.6 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2016 II.

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2017

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivity (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2017

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2017

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2017

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2017

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoliv kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2017

1.6 Podpora sportovních organizací z prostředků získaných do rozpočtu města z hazardu a loterijních her v r. 2017

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

eu socialni fond

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky

 

Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

V průběhu druhého období realizace projektu Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí, který je zaměřen na podporu, rozvoj a udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě byly nadále průběžně naplňovány klíčové aktivity prostřednictvím profesního vzdělávání, výkonem sociální práce pod odbornou supervizí a rozvojem multidisciplinární spolupráce.

Profesní podpora je aktuálně zaměřena na porozumění výchovným stylům a jejich důsledkům pro vývoj dítěte a vztahů v rodině a na proces povzbuzování při práci s rodinou prostřednictvím pochopení chybných přesvědčení rodiče a rodičovských postojů, které brání změně v rámci rodinného systému. Pracovníci si osvojují dovednost pracovat s interpretacemi rodinného systému v duchu adlerovského přístupu, které jsou východisky pro posouzení dalších možností pro práci s rodinou, případně pro sanaci rodiny prostřednictvím funkčních postupů (např. podpora a dodávání odvahy, preventivní strategie). Dalším tématem, kterému se osoby z CS projektu, zaměstnanci veřejné správy věnující se rodinné a sociální problematice, věnují při profesní podpoře, je manipulace. V rámci vzdělávání se soc. pracovníci dozvědí, jak konkrétně manipulativní jednání vypadá, jak zapadá do kontextu dalších typů jednání a jaké jsou psychologické důsledky manipulativního jednání. Dále jak rozeznat osobu manipulátora a jaké techniky manipulátoři používají. Součástí je i nácvik dovedností obrany proti manipulativnímu jednání, pomocí něhož zvýší své kompetence v reakcích na konkrétní situace z vlastní praxe, a to jak v kontaktu s klientem, tak při řešení pracovních situací s kolegy či dalšími zainteresovanými stranami.

zpracoval: realizační tým projektu

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky