Přejít na obsah Přejít na navigaci

Informace o volbÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

V této sekci jsou průběžně zveřejňovány informace o volbách do zastupitelstev obcí, které se konají na území České republiky v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Všeobecné informace o volbách do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018:


 

Právní předpisy upravující volby do zastupitelstev obcí:


  • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Odkazy na související volební informace:


 

Informace pro voliče:


Informace pro státní občany ostatních členských států EU:

Mimo státních občanů ČR mají právo volit do zastupitelstev obcí též státní občané ostatních členských států EU, kteří alespoň 2. den voleb dosáhnou 18-i let věku a jsou v příslušné obci přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu. Tento volič musí sám požádat u obecního úřadu o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a to nejpozději do středy 3. října 2018 do 16.00 hodin, kdy se uzavírá stálý seznam voličů a jeho dodatek. O zápis do dodatku se nežádá v případě, byl-li volič cizí státní občan EU do dodatku již zapsán v minulosti (a to i u jiného obecního úřadu) a dosud z něj nebyl vyškrtnut. Bližší informace lze získat na oddělení správním, telefon: +420 465 514 kl. 301, 303.

Informace pro volební strany:


 

Informace pro okrskové volební komise:


 

Kontakty na organizačně-technický tým zajišťující volby do zastupitelstev obcí:


Předávání kandidátních listin – Městský úřad Ústí nad Orlicí, kancelář tajemníka, Sychrova 16 (budova radnice), I. patro, č. dveří 237, možnost telefonického objednání předem na telefonních číslech:   

Bc. Radomíra Hájková            +420 465 514 233

Bc. Karina Habrová                 +420 465 514 236

Poznámka: Kandidátní listiny včetně příloh je nutné odevzdat registračnímu úřadu do 31.07.2018 do 16:00 hod.

 

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

V této sekci jsou průběžně zveřejňovány informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají na území České republiky v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

Všeobecné informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017:


 

Právní předpisy upravující volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:


Informace a oznámení pro voliče ve městě Ústí nad Orlicí:


 

Informace pro okrskové volební komise:


 

Informace pro volební strany:


Zákonem č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony, byla upravena jednotná pravidla volební kampaně a jejího financování. Podle těchto pravidel nelze k volební kampani využívat komunikační média obce nebo kraje nebo právnické osoby, která je obcí nebo krajem ovládaná, zejména místních tiskovin rozhlasu popř. internetového zpravodaje, aby se zabránilo zneužití veřejných prostředků pro účely vedení volební kampaně. K 1.1.2017 byl zřízen Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, kterému přísluší, mimo jiné, poskytovat výklad ustanovení týkajících se volební kampaně dle zmiňovaného zákona č. 322/2016 Sb. Bližší informace viz  http://udhpsh.cz/dotazy-odpovedi/.

Zástupce politických stran, hnutí a koalic, kteří mají zájem pořádat na území města Ústí nad Orlicí předvolební shromáždění, prosíme, aby k oznámení o veřejném shromáždění si v případě zvláštního užívání komunikace zažádali o souhlas vlastníka komunikace - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí na místních a účelových komunikacích – vyřizuje Městský úřad Ústí nad Orlicí, majetkoprávní odbor. Dále je třeba podat žádost o vydání rozhodnutí se zvláštním užívání komunikace pro pořádání sportovních, kulturních, náboženským zábavních a podobných akcí – vyřizuje Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, SH a správních agend. K žádosti o rozhodnutí je třeba doložit souhlas vydaný dopravní policií ČR, která sídlí v budově na ul. Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí.

 

Odkazy na související volební informace:


 

Kontakty na organizačně-technický tým zajišťující volby:


  • Voličské průkazy – oddělení správní:                                      465 514 301, 465 514 303

  • Organizačně technické zajištění voleb – kancelář tajemníka:    465 514 233, 465 514 200

 

 

 

 

Upozornění: Záběry z těchto webových kamer nejsou jejím provozovatelem nijak archivovány. Jedná se pouze o online přenos obrazu bez vytváření a uchovávání trvalého záznamu. Takový online přenos není ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů považován za zpracovávání osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Ve městě Ústí nad Orlicí a jeho okolí je k dispozici několik kategorií ubytování. Jedná se o hotely, penziony, ubytovny, kempy, tábořiště a ubytování v soukromí.

Hotel UNO nabízí několik kategorií ubytování, od VIP pokojů až po turistickou kategorii.

Sport hotel Tichá Orlice je v souvislosti na návaznost na sportovní areál a nástup na cyklostezky, vhodný pro účastníky sportovních soustředění, cyklisty a školní výlety.

Milovníci kempování ocení areál Cakle. Kromě ubytovny zde mohou přespat ve vlastním stanu. Areál je situován o řeky Tichá Orlice, u cyklostezky z Ústí nad Orlicí do Letohradu. Je zde možné občerstvení a sportovní vyžití. 

Stravovací kapacity v Ústí nad Orlicí jsou rozvrstveny do více typů zařízení, od rychlého občerstvení, cukráren, kaváren až po hotelové restaurace. Každý si určitě najde to svoje.

Na jídelních menu místních restaurací najdete českou klasiku v moderních verzích, ale také vychytané speciality místních kuchařů. V kavárnách můžete ochutnat kromě kvalitní kávy domácí moučníky či zmrzliny s netradičními příchutěmi a vyhlášené svatební koláčky.