Přejít na obsah Přejít na navigaci

test

test

Výsledky personálních výběrových řízení:

VŘ č. 1/2020 na pracovní místo referent (referentka) odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 16/2019 na pracovní místo vedoucí majetkoprávního odboru Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 15/2019 na pracovní místo referent (referentka) finančního odbor Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 14/2019 na pracovní místo referent (referentka) interního auditu Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 13/2019 na pracovní místo referent (referentka) finančního odbor Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 12/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru dopravy, SH a správních agend Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 11/2019 na pracovní místo referent (referentka) finančního odbor Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 10/2019 na pracovní místo referent (referentka) stavebního úřadu Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 9/2019 na pracovní místo vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 8/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru dopravy, SH a správních agend Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 7/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru správy majetku města Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 6/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru právního a živnostenského úřadu Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 5/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru dopravy, SH a správních agend Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 4/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru dopravy, SH a správních agend Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru správy majetku města Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 2/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru kanceláře tajemníka Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 1/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru dopravy, SH a správních agend Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 13/2018 na pracovní místo referent (referentka) odboru stavebního úřadu Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 12/2018 na pracovní místo referent (referentka) finančního odboru Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 11/2018 na pracovní místo referent (referentka) právního a obecního živnostenského úřadu Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 10/2018 na pracovní místo referent (referentka) oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 9/2018 na pracovní místo referent (referentka) kanceláře tajemníka Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 8/2018 na pracovní místo Vedoucí finančního odboru Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 7/2018 na pracovní místo referent (referentka) oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 6/2018 na pracovní místo referent (referentka) oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 5/2018 na pracovní místo vedoucí finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 4/2018 na pracovní místo odborný referent majetkoprávního Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2018 na pracovní místo odborný referent odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 2/2018 na pracovní místo odborný referent finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 1/2018 na pracovní místo vedoucí odboru odboru správy majetku města Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2017 na pracovní místo vedoucí odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 2/2017 na pracovní místo tajemník/tajemnice Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 1/2017 na pracovní místo referent (referentka) oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 6/2016 na pracovní místo referent odboru rozvoje města Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 5/2016 na pracovní místo referent OSPOD Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 4/2016 na pracovní místo odborný referent/ka majetkoprávního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2016 na pracovní místo odborný referent/ka majetkoprávního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 2/2016 na pracovní místo odborný referent/ka odboru kancelář tajemníka Městského úřadu Ústí nad Orlicí 

VŘ č. 1/2016 na pracovní místo vedoucího odboru rozvoje města  MěÚ Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2015 na pracovní místo vedoucího odboru rozvoje města  MěÚ Ústí nad Orlicí

VŘ č. 4/2015 odborný referent (referentka) finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 2/2015 odborný referent (referentka) odboru sociálních služeb, OSPOD Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 1/2015 na pracovní místo odborný referent/ka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 9/2014 na pracovní místo odborný referent odboru dopravy, SH a SA Městského úřadu Ústí nad Orlicí 

VŘ č. 8/2014 na pracovní místo vedoucí odboru dopravy, SH a SA Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 7/2014 na pracovní místo odborný referent/ka odboru rozvoje města Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 6/2014 na pracovní místo odborný referent/ka odboru kancelář tajemníka Městského úřadu Ústí nad Orlicí 

VŘ č. 5/2014 na pracovní místo odborný referent/ka odboru sociálních služeb OSPOD  Městského úřadu Ústí nad Orlicí 

VŘ č. 4/2014 na pracovní místo odborný referent/ka odboru dopravy, SH a SA Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2014 na pracovní místo odborný referent (odborná referentka) finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 2/2014 na pracovní místo vedoucí oddělení OSPOD Městského úřadu Ústí nad Orlicí 

VŘ č. 1/2014 na pracovní místo vedoucí oddělení majetkoprávních úkonů Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 6/2013 na pracovní místo vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 5/2013 na pracovní místo odborný referent (odborná referentka) odboru rozvoje města Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 4/2013 na pracovní místo odborný referent (odborná referentka) majetkovprávního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2013 vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ TEPVOS č.1/2013 na funkci jednatele (jednatelky) obchodní společnosti TEPVOS, spol. s r.o. 

VŘ č. 1/2013 na pracovní místo vedoucího odboru rozvoje města  MěÚ  

VŘ č. 2/2013 na pracovní místo odborný referent (odborná referentka) odboru sociálních služeb, oddělení sociálně-právní ochrany dětí - kurátor pro děti a mládež a manažer prevence kriminality Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č.5/2012 na pracovní místo odborného referenta (odborné referentky) oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ 

Na registru vozidel se provádí níže uvedené úkony, které se vyřizují pouze na příslušném obecním úřad s rozšířenou působností, podle trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby:

Změna provozovatele

Změna vlastníka i provozovatele

Změna vlastníka

Změna údajů

Vyřazení silničního vozidla z provozu (depozit)

Zánik vozidla

Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Zápis vozidla do registru silničních vozidel

Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Vydání tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou

Vydání registrační značky na přání

Vydání tabulky registrační značky na vývoz

Přestavba silničního vozidla

Výroba jednotlivého silničního vozidla


Bližší popis jednotlivých úkonů je podrobně popsán v sekci Životní situace, kde jsou uvedeny i potřebné formuláře a správní poplatky za jednotlivé úkony.

Se žádostmi se obraťte na Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, ul. Dělnická 1405, 1. patro, Ústí nad Orlicí.

Provozní doba:
Pondělí 08:00 - 17:00 h
Úterý 08:00 - 15:00 h
Středa 08:00 - 17:00 h
Čtvrtek 08:00 - 15:00 h
Pátek 08:00 - 14:30 h

Z důvodu zajištění provedení požadovaného úkonu se poslední převzetí žádosti od klienta provádí 30 minut před ukončením provozní doby.  


Kontakty:

technik – Ivan Bartoš tel.: 465 514 530
technik – Milan Karpíšek tel.: 465 514 533
registr vozidel – Miluše Červinková tel.: 465 514 531
registr vozidel – Marie Svobodová tel.: 465 514 532