Přejít na obsah Přejít na navigaci

test

Na registru vozidel se provádí níže uvedené úkony, které se vyřizují pouze na příslušném obecním úřad s rozšířenou působností, podle trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby:

Změna provozovatele

Změna vlastníka i provozovatele

Změna vlastníka

Změna údajů

Vyřazení silničního vozidla z provozu (depozit)

Zánik vozidla

Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Zápis vozidla do registru silničních vozidel

Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Vydání tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou

Vydání registrační značky na přání

Vydání tabulky registrační značky na vývoz

Přestavba silničního vozidla

Výroba jednotlivého silničního vozidla


Od 19. dubna 2021 provoz Městského úřadu Ústí nad Orlicí probíhá v níže uvedených úředních hodinách a provozní době s technickou přestávkou vždy od 11:00 do 12:00 hod.

Bližší popis jednotlivých úkonů je podrobně popsán v sekci Životní situace, kde jsou uvedeny i potřebné formuláře a správní poplatky za jednotlivé úkony.

Se žádostmi se obraťte na Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, ul. Dělnická 1405, 1. patro, Ústí nad Orlicí.

Provozní doba:
Pondělí 08:00 - 17:00 h
Úterý 08:00 - 15:00 h
Středa 08:00 - 17:00 h
Čtvrtek 08:00 - 15:00 h
Pátek 08:00 - 14:30 h

Z důvodu zajištění provedení požadovaného úkonu se poslední převzetí žádosti od klienta provádí 30 minut před ukončením provozní doby.  


Kontakty:

technik – Ivan Bartoš tel.: 465 514 530
technik – Milan Karpíšek tel.: 465 514 533
registr vozidel – Miluše Červinková tel.: 465 514 531
registr vozidel – Marie Svobodová tel.: 465 514 532

Výsledky personálních výběrových řízení:

VŘ č. 7/2020 na pracovní místo referent/referentka odboru rozvoje města Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 6/2020 na pracovní místo referent/referentka útvaru personální a mzdové agendy Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 5/2020 na pracovní místo tajemník/tajemnice Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 4/2050 na pracovní místo referent (referentka) finančního odbor Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2020 na pracovní místo referent/ka oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 2/2020 na pracovní místo referent/ka útvaru interního auditu Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 1/2020 na pracovní místo referent (referentka) odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 16/2019 na pracovní místo vedoucí majetkoprávního odboru Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 15/2019 na pracovní místo referent (referentka) finančního odbor Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 14/2019 na pracovní místo referent (referentka) interního auditu Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 13/2019 na pracovní místo referent (referentka) finančního odbor Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 12/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru dopravy, SH a správních agend Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 11/2019 na pracovní místo referent (referentka) finančního odbor Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 10/2019 na pracovní místo referent (referentka) stavebního úřadu Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 9/2019 na pracovní místo vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 8/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru dopravy, SH a správních agend Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 7/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru správy majetku města Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 6/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru právního a živnostenského úřadu Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 5/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru dopravy, SH a správních agend Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 4/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru dopravy, SH a správních agend Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru správy majetku města Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 2/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru kanceláře tajemníka Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 1/2019 na pracovní místo referent (referentka) odboru dopravy, SH a správních agend Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 13/2018 na pracovní místo referent (referentka) odboru stavebního úřadu Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 12/2018 na pracovní místo referent (referentka) finančního odboru Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 11/2018 na pracovní místo referent (referentka) právního a obecního živnostenského úřadu Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 10/2018 na pracovní místo referent (referentka) oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 9/2018 na pracovní místo referent (referentka) kanceláře tajemníka Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 8/2018 na pracovní místo Vedoucí finančního odboru Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 7/2018 na pracovní místo referent (referentka) oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 6/2018 na pracovní místo referent (referentka) oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 5/2018 na pracovní místo vedoucí finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 4/2018 na pracovní místo odborný referent majetkoprávního Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2018 na pracovní místo odborný referent odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 2/2018 na pracovní místo odborný referent finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 1/2018 na pracovní místo vedoucí odboru odboru správy majetku města Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2017 na pracovní místo vedoucí odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 2/2017 na pracovní místo tajemník/tajemnice Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 1/2017 na pracovní místo referent (referentka) oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 6/2016 na pracovní místo referent odboru rozvoje města Městského úřad Ústí nad Orlicí

VŘ č. 5/2016 na pracovní místo referent OSPOD Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 4/2016 na pracovní místo odborný referent/ka majetkoprávního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2016 na pracovní místo odborný referent/ka majetkoprávního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 2/2016 na pracovní místo odborný referent/ka odboru kancelář tajemníka Městského úřadu Ústí nad Orlicí 

VŘ č. 1/2016 na pracovní místo vedoucího odboru rozvoje města  MěÚ Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2015 na pracovní místo vedoucího odboru rozvoje města  MěÚ Ústí nad Orlicí

VŘ č. 4/2015 odborný referent (referentka) finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 2/2015 odborný referent (referentka) odboru sociálních služeb, OSPOD Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 1/2015 na pracovní místo odborný referent/ka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 9/2014 na pracovní místo odborný referent odboru dopravy, SH a SA Městského úřadu Ústí nad Orlicí 

VŘ č. 8/2014 na pracovní místo vedoucí odboru dopravy, SH a SA Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 7/2014 na pracovní místo odborný referent/ka odboru rozvoje města Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 6/2014 na pracovní místo odborný referent/ka odboru kancelář tajemníka Městského úřadu Ústí nad Orlicí 

VŘ č. 5/2014 na pracovní místo odborný referent/ka odboru sociálních služeb OSPOD  Městského úřadu Ústí nad Orlicí 

VŘ č. 4/2014 na pracovní místo odborný referent/ka odboru dopravy, SH a SA Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2014 na pracovní místo odborný referent (odborná referentka) finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 2/2014 na pracovní místo vedoucí oddělení OSPOD Městského úřadu Ústí nad Orlicí 

VŘ č. 1/2014 na pracovní místo vedoucí oddělení majetkoprávních úkonů Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 6/2013 na pracovní místo vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 5/2013 na pracovní místo odborný referent (odborná referentka) odboru rozvoje města Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 4/2013 na pracovní místo odborný referent (odborná referentka) majetkovprávního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č. 3/2013 vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ TEPVOS č.1/2013 na funkci jednatele (jednatelky) obchodní společnosti TEPVOS, spol. s r.o. 

VŘ č. 1/2013 na pracovní místo vedoucího odboru rozvoje města  MěÚ  

VŘ č. 2/2013 na pracovní místo odborný referent (odborná referentka) odboru sociálních služeb, oddělení sociálně-právní ochrany dětí - kurátor pro děti a mládež a manažer prevence kriminality Městského úřadu Ústí nad Orlicí

VŘ č.5/2012 na pracovní místo odborného referenta (odborné referentky) oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ 

Dotace města Ústí nad Orlicí za rok 2021

Dotace města Ústí nad Orlicí za rok 2020

 

Dotace města Ústí nad Orlicí za rok 2019

Dotace města Ústí nad Orlicí za rok 2018

Dotace města Ústí nad Orlicí za rok 2017

Dotace města Ústí nad Orlicí za rok 2016


Dotace pro Nadační fond S námi je tu lépe!"

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí dne 10. 4. 2017 schválilo  poskytnutí individuální dotace pro nadační fond "S námi je tu lépe" ve výši 200.000 Kč na projekt "Pořízení fetálního monitoru STAN" .

Dne 18. 4. 2016 schválilo zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí usnesením č. 262/11/ZM/2016 dotaci z rozpočtu města ve výši  200 tis. Kč na "Pořízení jícnové echokardiografie pro pacienty s onemocněním srdce".

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo dne 20.4.2015 usnesením č. 123/5/ZM/2015 poskytnutí dotace z rozpočtu města na podporu projektu "Endoskopická věž pro ORL. Plné rozlišení pro moderní vyšetření." ve výši 200 tis. Kč.