Přejít na obsah Přejít na navigaci

Regulační plán Centrální zóny

Dne 23.6.1993 pod č. usnesení 207/93 byl Zastupitelstvem města schválen Regulační plán centrální zóny Ústí nad Orlicí. 

Do Regulačního plánu centrální zóny Ústí nad Orlicí lze nahlédnout na stavebním úřadě Městského úřadu Ústí nad Orlicí. 

Na internetových stránkách je k nahlédnutí obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 6/1993 o základních zásadách uspořádání území centrální zóny města Ústí nad Orlicí.