Přejít na obsah Přejít na navigaci

Fotbalový areál          

fotbalový stadion, víceúčelové sportovní hřiště, atletický stadion, běžecká pilinovka   

ul. Q. Kociana, +420 731 803 160, www.fotbal-ustinadorlici.cz

 

Areál TJ Sokol

venkovní posilovna, volejbalové hřiště.

ul. Q. Kociana, + 420 777 714 166, www.sokoluo.cz

 

Tenisový klub  

tenisové kurty, nafukovací hala, občerstvení.

ul. V Lukách, + 420 602 472 374, www.tkuo.com

 

Krytý zimní stadion  

v letních měsících možno využít na in-line hokej, bandy hokej a florbal.

ul. Q. Kociana, + 420 734 353 473, www.bazenusti.cz

 

Aquapark  

je vybudován na břehu řeky Tichá Orlice u cyklostezky do Letohradu. K dispozici je tobogán, skluzavka Kamikadze, beach volejbalové hřiště, stolní tenis, vodní fotbal, víceúčelové sportovní hřiště, venkovní posilovna, minigolf, nízká horolezecká stěna, dětské hřiště, skákací hrad, občerstvení …

ul. V Lukách, + 420 608 553 305, www.bazenusti.cz

 

Sportovní areál a vodácké tábořiště Cakle    

se nachází na břehu řeky Tichá Orlice v bezprostřední blízkosti cyklostezky do Letohradu. K dispozici máte beach volejbalové hřiště, horolezeckou stěnu, dětské hřiště, střelbu z luků, sjíždění řeky, půjčovnu kol, lodí, vodáckého vybavení, turistických a horolezeckých potřeb, sociální zařízení, úschovnu zavazadel, občerstvení. Můžete si zde postavit svůj stan nebo se ubytovat v turistické ubytovně. Tábořiště  je od náměstí vzdáleno cca 2-3 km (po žluté nebo modré turistické značce). Na místo lze dojet i autem.

Staré Oldřichovice 134, + 420 604 644 418, www.cakle.cz

 

Sportovní areál Hylváty    

tenisové kurty, beach volejbalové hřiště, víceúčelové sportovní hřiště, dětské hřiště …

ul. Pod Lesem 47, Hylváty,  + 420 606 165 949, www.sokol-hylvaty.wgz.cz

 

Sportovní areál Kerhartice     

víceúčelové sportovní hřiště, dětské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty, beach volejbalové hřiště, občerstvení …

ul. Sokolská 120, Kerhartice, + 420 776 583 232, www.sokol.kerhartice.com

 

FFT Bike park Dukla  

park je určen všem věkovým kategoriím, od začátečníků až po profesionální bikery.

Dukla, + 420 737 450 937, www.fftbikepark.com

 

Park Kociánka

veřejné prostranství Kociánka vzniklo v centru města v roce 2010. Najdete zde zelení osázené různě velké betonové skruže, fontánu nebo dětské hřiště.

ul. Smetanova, + 420 465 514 271

 

Park Wolkerovo údolí

se nachází se mezi sídlišti Štěpnice a Dukla. Uprostřed údolí najdeme informační tabule, na kterých se lze dočíst o místní floře a founě. Dále altánky, rybníček a dětské hřiště.  Údolí představuje komplex vlhkých a sušších svahových luk a několika mokřadů nacházejících se v erozí vytvořeném údolí s protékajícím potokem. Park je od náměstí vzdálen cca 1 km (po žluté turistické značce).  Na místo lze dojet i autem.

ul. Wolkerova, + 420 465 514 271, www.mojeorlickehory.cz

 

Park Československých legií

je nedaleko vlakové zastávky Ústí nad Orlicí – město. Najdete zde památník s deskou a znakem Československé obce legionářské, fontánu a lavičky.

ul. Čs. Armády, + 420 465 514 271

 

Dětská hřiště

- Park Kociánka, ul. Smetanova

- Wolkerovo údolí, ul. Wolkerova

- Rákosníčkovo hřiště, ul. Polská

- Rodinné centrum Srdíčko, ul. M.J. Kociana

- Sídliště Hečmanda, ul. Okružní

- Chata Hvězda, Andrlův Chlum

- Areál aktivní turistiky Cakle, Staré Oldřichovice

- Hylváty, Kerhartice, Knapovec, Černovír

+ 420 465 514 271

 

 

Při procházkách městem můžete zhlédnout budovy zajímavé jak architektonicky, tak svojí historií. Najdete zde secesní stavbu Hernychovy vily, budovu gymnázia ozdobenou reliefy nebo funkcionalistickou budovu Roškotova divadla oceněnou odbornou veřejností. Nejstarší zachovalou budovou ve městě je budova Jednoty bratrské a symbiozou starého s novým je budova městské knihovny. Klenotem mezi historickými budovami ve městě je kostel Nanebevzetí Panny Marie a přilehlá budova děkanství s krásnými arkádami a zahradou. Své stopy ve městě zanechaly významné osobnosti architektury, stavitelství, sochařství a uměleckých řemesel jako například Kamil Roškot, Quido Kocián, Jan Pacl, Josef Mařatka, Josef Drahoňovský, Jakub Pánek a další. Některé budovy si zachovaly svojí původní funkci, jiné jsou dnes využity pro jiné účely než byly původně postaveny.

Roškotovo divadlo, jako jeden z nejproslulejších architektonických projektů, bylo postaveno ve funkcionalistickém stylu podle návrhu významného českého architekta Kamila Roškota v letech 1935 – 1936. V Evropě je tento architekt nazýván ”českým Le Corbusierem“ [lekorbisjérem]. Stavba je zmiňována v odborné literatuře a byla nominována v soutěži „10 století architektury“ v kategorii stavba 20. století.

img6968-001
img4915
img6968-001 img4915

 

Malá scéna

Nedaleko Mírového náměstí nalezneme původní dům katolických spolků, který byl slavnostně otevřen v roce 1927 a v padesátých letech byl přebudován na loutkové divadlo. Později pak na Malou scénu. Bohužel při přestavbě ztratila stavba svůj původní architektonický ráz a v roce 2008 byla otevřena jako kulturně-společenské centrum.

malascena
img7059
malascena img7059

Secesní stavbu si nechal v roce 1906 postavit Florian Hernych, majitel firmy Jan Hernych a syn, která vlastnila sousední textilní továrnu. Později byla sídlem například Hudební školy Jaroslava Kociana či Památníku revolučních tradic. Město se stalo vlastníkem této budovy v roce 2003. Po rekonstrukci probíhající od roku 2006 byla jako kulturně-společenské centrum česko-polského příhraničí a sídlo městského muzea slavnostně otevřena 26. dubna 2008.

Ve štítu vily je umístěna socha sv. Floriána, patrona stavebníka vily, a v prostorách zahrady je umístěno vrcholné dílo ústeckého rodáka Quido Kociána „Mrtvý Ábel“. Plány na vilu vypracovala pražská firma architekta Matěje Blechy. Zásluhou  Floriana Hernycha byly v Ústí nad Orlicí v roce 1880 instalovány první mechanické  bavlnářské tkalcovské stavy.

 

hernychovavila
hernychovavila-muzeum
hernychovavila hernychovavila-muzeum

V těchto místech stávala radnice pravděpodobně již od založení města. Po velkém požáru města byla v letech 1721 až 1723 na spáleništi staré radnice postavena nová barokní stavba s  podloubím otevřeným směrem ke kostelu. Stavbu realizoval lichtenštejnský stavitel Jan Kristián Auer a lanškrounský zednický mistr Johan Stehlík. V průběhu let sídlil v budově okresní soud, městské muzeum či městský úřad. Rekonstrukce a rozšíření radnice byly provedeny v letech 1995 až 1998.

Stará škola je jednopatrová budova v Kostelní ulici z roku 1793. Původně měla dvě učebny a byt pro kantora. Nad hlavním portálem je pískovcová rokajová kartuš s městským znakem a letopočtem. V budově byla v roce 1803 založena Cecilská hudební jednota, jeden z nejstarších pěveckých sborů ve střední Evropě. V roce 1850 byla stará škola stavebně připojena k radnici.

img3013
img3060
radnice
img3013 img3060 radnice