Přejít na obsah Přejít na navigaci

Pomnik ruchu oporu

BACK

Pomnik ruchu oporu

Po ogłoszeniu samodzielnej Czechosłowacji zaczęły się w gminach i miastach budować pomniki poległym współobywatelom. W 1919 roku założono w Ústí nad Orlicą stowarzyszenie pod nazwą Kuratorium dla wybudowania Pomniku ruchu oporu. Jego czynność wsparły, również finansowo, wybitne osobistości miasta. Wybór rzeźbiarza pomogli zapewnić dyrektorzy szkół Józef Chramosta oraz Józef Jaroslav Filipi. Ci zwrócili się do swojego znajomego, ucznia Rodina, rzeźbiarza akademickiego Józefa Mařatki. Temu udało się wytworzyć po mistrzowsku nie tylko obszerne dzieło, lecz do posągu bębniącego francuskiego legionisty niepostrzeżenie wstawić ponadczasową symbolikę. Głowa jest świadomie odwrócona na północ, skąd przychodził do Czech nieprzyjaciel z ówczesnego Dolnego i Górnego Śląska, a pod hasłem "Teraz - lub nigdy" zwołuje bębnowaniem Czechów do ataku przeciw niemu.

Obrázek Obrázek

Koniecznie trzeba przypomnieć, że z boku podstawy włożono skrzynkę z ziemią z pola walki pod Zborovem.

Po upadku drugiej republiki dnia 15 marca 1939r. i zajęciu Ústí przez faszystów, dali owi rozkaz do usunięcia tego legionowego symbolu. Robotnicy go ostrożnie demontowali i złożyli do oddalonego ogrodzenia budowlanego firmy Radechovský. Tam zapomniany pomnik przetrwał całą wojnę, a w 1945 roku doczekał się swego odbudowania. Nieco później została na stronie frontowej podstawy umiejscowiona płyta pamiątkowa z nazwiskami miejscowych ofiar II wojny światowej.

 

Obrázek