Přejít na obsah Přejít na navigaci

Zvláštní užívání komunikace

03. Pojmenování (název) životní situace

Zvláštní užívání komunikace

04. Základní informace k životní situaci

Umísťování inženýrských sítí,  povolovaní kulturních, sportovních apod. akcí, zřizování vyhrazených parkovišť, zábory pozemních komunikací, popř. jakýkoliv zásah do silničního pozemku  silnic II.,III. tříd a místních komunikací.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba - žadatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění podmínek dané zákonem č.13/1997 Sb., v platném znění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na pracovišti MěÚ Ústí nad Orlicí budova B na Mírovém náměstí č.p. 7.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend –úsek silničního hospodářství a to s příslušnými pracovníky v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, IČO, situační plánek, vyjádření či smlouva s vlastníkem dotčené komunikace a stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR, dojde-li činností k ovlivnění silničního provozu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Na webových stránkách města Ústí nad Orlicí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

dle délky trvání zvláštního užívání:

  • do 10 dnů: 100,- Kč
  • 11 dnů až  6 měsíců:      500,- Kč
  • nad 6 měsíců : 1000,-      Kč

Všechny tyto poplatky lze uhradit na pokladně MěÚ Ústí nad Orlicí příp. bankovním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní, v ojedinělých případech 60 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník komunikace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Přesné určení místa, účelu, rozsahu a termínu zvláštního užívání a uvedení jména, příjmení, data narození nebo IČO toho, kdo zodpovídá za průběh zvláštního užívání.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Email: podatelna@muuo.cz

Datová schránka: bxcbwmg

(pozn. Dokument musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle § 25 zákona č.13/1997 Sb., v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

§ 40 vyhlášky č.104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání na Krajském úřadě Pardubického kraje – odboru dopravy a silničního hospodářství, uplatňuje se na MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle zákona č.13/1997 Sb., v platném znění.

21. Nejčastější dotazy

---

22. Další informace

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

---

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

---

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy a silničního hospodářství - úsek silničního hospodářství.

26. Kontaktní osoba

Lic. Jaroslav Škarka
Miloslava Bartošová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25.03.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

25.03.2013

29. Datum konce platnosti popisu

---

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---