Přejít na obsah Přejít na navigaci

Omezení svéprávnosti

 1. Pojmenování (název) životní situace

Omezení svéprávnosti

 1. Základní informace k životní situaci

Osobě, která v důsledku trvalého duševního onemocnění není schopna samostatně jednat, zajišťovat základní životní potřeby, hospodařit s finančními prostředky a spravovat majetek, se rozhodnutím soudu omezí svéprávnost. Soud následně ustanoví opatrovníka, který jedná v zájmu osoby s omezením svéprávnosti a zajišťuje všechny její záležitosti.

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnět nebo návrh k zahájení řízení může podat: rodinný příslušník, obvodní lékař, psychiatrická léčebna, nebo může zahájit řízení z vlastního podnětu soud.

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Duševní porucha či onemocnění nikoliv pouze přechodného charakteru, potvrzená znaleckým posudkem znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

 1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním podnětu nebo návrhu k zahájení řízení o omezení svéprávnosti.

 1. Na které instituci životní situaci řešit

Na opatrovnickém oddělení příslušného okresního soudu.

 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pověřenými pracovníky opatrovnického oddělení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, Husova 975,              v úředních dnech a hodinách.

 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Lékařskou zprávu doporučující omezení svéprávnosti.
 • Úředně ověřenou fotokopii rodného listu.
 • Výměr o výši důchodu.
 1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Forma podání není stanovena.

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání není zpoplatněno.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Lhůta není stanovena, nutné vyčkat na znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Navrhovatel, advokát, který je ustanoven opatrovníkem pro řízení - státní zastupitelství a vykonávající všeobecný dozor.

  1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány         
  2. žádné
  3. Elektronická služba, kterou lze využít
  4. E-mail: podatelna@osoud.uno.justice.cz
  5. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  6. Dle § 55 - 65 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

Proti rozsudku soudu lze podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnostíOsoba, která se zaváže k výkonu opatrovnictví a neplní stanovené povinnosti, může být trestně stíhána (např. za zpronevěru). 

Osobě omezené ve svéprávnosti není stanovena žádná povinnost.

 • Za správnost návodu odpovídá útvar 

Odbor sociálních služeb, Městský úřad v Ústí nad Orlicí

 • Kontaktní osoba Telefonní čísla a e-mailové adresy najdete v sekci odkaz na kontakty - odbor sociálních služeb 

Pavla Bartošová

 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 

11. 03. 2015

 • Popis byl naposledy aktualizován

11. 03. 2015