Přejít na obsah Přejít na navigaci

Pomoc osobám, které se nachází v hmotné nouzi – finanční tísni, kterým hrozí ztráta bydlení nebo se ocitli bez přístřeší

01. Pojmenování (název) životní situace

Pomoc osobám, které se nachází v hmotné nouzi – finanční tísni, kterým hrozí ztráta bydlení nebo se ocitli bez přístřeší

02. Základní informace k životní situaci

Pokud se osoba nebo rodina ocitne ve výše uvedených situacích, může se obrátit dle svého  trvalého bydliště na sociální pracovnici Městského  úřadu v Ústí nad Orlicí odbor  sociálních služeb, ul. Dělnická 1405, kde je možné těmto osobám poskytnut základní i odborné poradenství a pomoc při řešení jejich sociální situace (např. v otázce bydlení, získání sociálních dávek atd.)

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý klient, který potřebuje pomoc v dané situaci.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při návštěvě odboru sociálních služeb klient objasní svou životní situaci a dohodne se na případné spolupráci a postupu při řešení  konkrétních problémů. 

05. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu, na ulici Dělnická 1405 v Ústí nad Orlicí.

06. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálními pracovníky, na odboru sociálních služeb a to v úřední dny, v neodkladných situacích v provozní době MěÚ.

07. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou nutné žádné formuláře.

08. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

09. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Práce s každým klientem je velmi individuální, nelze blíže určit lhůtu pro vyřízení. Finanční pomoc řeší ve spolupráci s Úřadem práce.

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Mohou to být rodinní příslušníci - rodiče, partneři, děti.

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Postupuje se vždy individuálně dle potřeb klienta, ale klient se musí  na řešení problému aktivně podílet.  

12. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k citlivosti osobních údajů je lépe využít osobní kontakt s pracovníkem.

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

     Jaké jsou související předpisy

  • vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

14. Nejčastější dotazy

Nejčastěji se klienti dotazují na finanční pomoc a možnost získat bydlení.

15. Další informace

Jsou k dispozici během provozní doby MěÚ u sociálních pracovníků.

16. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních služeb.

17. Kontaktní osoba

Romana Vašinová

Jana Vojtíšková

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci kontakty

18. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.3.2013

19. Popis byl naposledy aktualizován

31.03.2013

19. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

20. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---