Přejít na obsah Přejít na navigaci

Nezletilé osoby bez doprovodu

03. Pojmenování (název) životní situace

Nezletilé osoby bez doprovodu

04. Základní informace k životní situaci

Nezletilá osoba se ocitne bez zákonného zástupce na území ČR.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

---

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dítě, které se ocitlo na území ČR bez zákonného zástupce a žádá o udělení mezinárodní ochrany. Ministerstvo vnitra, jako správní orgán rozhodující o udělení mezinárodní ochrany v ČR zajistí nezletilému po dobu azylového řízení opatrovníka, který se účastní všech právních aktů a pohovorů. Opatrovník zastupuje nezletilého do pravomocného ukončení řízení. (opatrovníkem je ustanoven místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních služeb, Městský úřad Ústí nad Orlicí. OSPOD sídlí na ulici Dělnická, č.p. 1405, 562 24 Ústí nad Orlicí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálními pracovníky Odboru sociálních služeb, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rozmezí pracovní doby, v akutním případě kdykoliv prostřednictvím Policie ČR nebo městské policie (sociální pracovníci pro bezodkladné případy drží pohotovost 24h denně).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Doklad totožnosti ze země původu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou nutné žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle úředních postupů platných v dané době.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Ministerstvo vnitra, Cizinecká police, Městský úřad – Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, neziskové organizace pro uprchlíky.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k závažnosti této situace není vhodné použít elektronickou službu. Jejím prostřednictvím je však možné dojednat si osobní schůzku.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
  • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy, v platném znění
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu, v platném znění
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, v platném znění
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti Ministerstvu vnitra, odboru azylové a migrační politiky může žadatel podal žalobu ke krajskému soudu. Včas podaná žaloba má odkladný účinek což znamená, že řízení o udělení mezinárodní ochrany pokračuje na uzemí ČR a žadatel může na konečné rozhodnutí stále pobývat na území ČR.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

21. Nejčastější dotazy

---

22. Další informace

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

---

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Děti na území ČR bez doprovodu zákonného zástupce.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí - Odbor sociálně-právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Všichni pracovníci sociálně-právní ochrany dětí.

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2013

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---