Přejít na obsah Přejít na navigaci

Řešení právního postavení dítěte při rozpadu soužití rodičů

03. Pojmenování (název) životní situace

Řešení právního postavení dítěte při rozpadu soužití rodičů

04. Základní informace k životní situaci

V případě, že soužití rodičů nezletilých dětí neplní svoje funkce, mohou se rodiče obrátit na Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor sociálních služeb, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se žádostí o sepsání návrhu na úpravu výchovy a výživy k dětem. Občan si může sepsat návrh k soudu sám, ale návrh musí splňovat potřebné náležitosti. Rovněž advokátní kanceláře sepisují uvedený návrh.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý rodič nezletilých dětí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základem je podání návrhu na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí k příslušnému okresnímu soudu.V případě, že jsou rodiče nezletilých dětí manželé, mohou se rozvést až poté, kdy je provedena úprava výchovy a výživy k nezletilým dětem.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu k soudu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních služeb, Městský úřad Ústí nad Orlicí. OSPOD sídlí na ulici Dělnická, č.p. 1405, 562 24 Ústí nad Orlicí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálním pracovníkem Odboru sociálních služeb, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rozmezí pracovní doby. Vzhledem k rozdělení spádové oblasti ústeckoorlicka mezi jednotlivé sociální pracovníky doporučujeme si termín schůzky předjednat. Rozdělení naleznete zde

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doporučujeme:

  • Občanský průkaz nebo cestovní pas.
  • Rodný list dítěte.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou potřebné žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Návrh občana postupujeme okresnímu soudu prostřednictvím vlastní pošty (nebo si občan podá sám) a lhůty okresního soudu nemůžeme ovlivnit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Druhý rodič dítěte, případně další osoby, pokud budou účastníky soudního řízení o úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem, a nezletilé děti, pokud mohou-li vyjádřit svůj názor.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Odvíjí se od potřeb soudu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je možné se dotazovat tímto komunikačním kanálem na další informace. Vzhledem k citlivosti problémů a ochraně osobních údajů rodičů a dětí však doporučujeme osobní konzultaci. Vhodné pro smluvení osobní schůzky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 59/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 30/2000 Sb., občanský soudí řád, v platném znění
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu, v platném znění
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozsudku soudu je možné se odvolat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné, pokud se rodiče nedopustí zanedbání rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem. Možné sankce mohou být uplatněny, pokud se rodiče nedostaví na předvolání k soudnímu jednání.

21. Nejčastější dotazy

Týkají se výše výživného, které by měl soud stanovit, jak se bude dítě stýkat s druhým rodičem, jakým způsobem výživné vymáhat, když rodič není ochoten výživné platit na základě pravomocného rozsudku.

22. Další informace

Jsou k dispozici telefonicky či osobně během pracovní doby u sociálních pracovníků Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

V advokátních kancelářích.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Úprava styku druhého rodiče s dítětem, zvyšování/snižování výživného.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Martina Hufová

Faltusová Dana

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty.

Vzhledem k rozdělení spádové oblasti ústeckoorlicka mezi jednotlivé sociální pracovníky doporučujeme si termín schůzky předjednat. Rozdělení naleznete zde.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2013

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Doporučujeme občanům, aby konzultovali svoji rodinnou situaci se sociálními pracovníky. Mnohé krize v soužití rodičů lze řešit i jiným způsobem než soudní úpravou rodičovské zodpovědnosti.