Přejít na obsah Přejít na navigaci

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

03. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

04. Základní informace k životní situaci

Jedná se správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství – v zatravněných plochách města - při provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, které vyvstala výše uvedená potřeba.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyřízení povolení zvláštního užívání veřejného prostranství dle OZV č. 6/2010 o místním poplatku za užívaní veřejného prostranství, která je vydaná v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o užívání veřejného prostranství příslušnému pracovníkovi.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí, v budově radnice, ulice Sychrova 16.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru rozvoje města, kancelář č. 327 a to nejméně 15 dnů před započetím zpoplatněného užívání.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o užívání veřejného prostranství je dostupná přímo ve výše uvedené kanceláři.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na http://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/tiskopisy-meu/tiskopisy-ke-stazeni

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby poplatků naleznete v OZV č. 6/2010, o místních poplatku pod tímto odkazem: http://www.ustinadorlici.cz/files/20110112093654_0610.pdf

Poplatek lze uhradit na pokladně MěÚ Ústí nad Orlicí, popřípadě bezhotovostní platbou na účet Města Ústí nad Orlicí nebo poštovní poukázkou po vyměření poplatku. Podrobnosti získáte na finančním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

------

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po vydání souhlasu s užíváním veřejného prostranství je povinen každý uživatel oznámit (písemně – machal@muuo.cz, telefonicky - tel. číslo 465 514 210) velikost, zahájení a konec zvláštního užívání veřejného prostranství finančnímu odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

------

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti platebnímu výměru, písemným podáním nebo ústním do protokolu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li místní poplatek za veřejné prostranství zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek. Toto navýšení je příslušenstvím poplatku.

21. Nejčastější dotazy

------

22. Další informace

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

------

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

---

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor rozvoje města.

26. Kontaktní osoba

Tomáš Knapovský, DiS., tel: 777 736 552, e-mail: knapovsky@muuo.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

05.04.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

05.04.2013

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---

Datum poslední aktualizace: 05.04.2013
Naposledy aktualizoval: Tomáš Knapovský, DiS.