Přejít na obsah Přejít na navigaci

Komunitní plánování sociálních služeb - nově v DOKUMENTECH - kategorie

Komunitní plánování

 

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ PRO ROKY 2020 - 2023

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ NA ROK 2020

Komunitní plánování je rozvojová metoda plánování veřejných služeb, která počítá s názory celé komunity (obce, kraje) a jejich členů (občanů). Metoda umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce a kraje a výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Slovo komunitní znamená, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a veřejnosti.

Podstata komunitního plánování sociálních služeb: 

Zjištění stavu poskytování sociálních služeb na území regionu a potřeb, které jsou definovány a nejsou naplněny. Komunitní plán je konsenzem mezi tím, co je možné a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.

Komunitní plánování se provádí prostřednictvím dialogu tří základních skupin, které se v komunitě podílejí na trhu sociálních služeb, navzájem se ovlivňují a doplňují:

ZADAVATELÉ jsou ti, kdo službu platí, zřizují či organizují.

POSKYTOVATELÉ jsou ti, kdo službu provozují, uskutečňují, poskytují klientům nebo doma svým příbuzným a blízkým.

UŽIVATELÉ jsou ti, kdo službu přijímají, dostávají nebo spotřebovávají. Jde o osoby v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA je činnost poskytující lidem v nepříznivé sociální situaci podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti.

Přínos KPSS:

  • Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, rozšiřuje jejich nabídku, zajímá se o to, aby sociální služeb odpovídaly zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat na změny.
  • Zajišťuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou opravdu potřebné.
  • Zprůhlední postup při rozhodování o sociálních službách.

Členové Řídící skupiny:

JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda řídící skupiny
tel.
email:
Jiří Preclík
místostarosta města
tel.       465 514 234, 775 736 588
email:   preclik@muuo.cz

Mgr. Ivana Nečekalová
vedoucí odboru sociálních služeb

tel.        465 514 512, 777 736 328
email:   necekalova@muuo.cz
Mgr. Iva Sedláčková
vedoucí pracovní skupiny OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
tel.
email:
Mgr. Martina Třešňáková
vedoucí pracovní skupiny OSOBY V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SIUUACI, RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ
tel.
email:
Marcela Šlezingrová
vedoucí pracovní skupiny SENIOŘI
tel.
email:
Bc. Anna Škopová
Koordinátorka KPSS
tel.     777 736 329
email: skopova@muuo.cz

Zápisy z jednání


Termíny zasedání pracovních skupin