Přejít na obsah Přejít na navigaci

Ostatní organizace

Výčet organizací, poskytujících sociální služby na  území města Ústí nad Orlicí, by nebyl kompletní bez neziskových organizací, které na území města působí a poskytují služby, některé stejné (pečovatelská služba, kluby seniorů), některé doplňující (mateřské a rodinné centrum, osobní asistence apod.). Jejich úplný seznam je  zveřejněn  v  Katalogu sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí, který je  zájemcům  k  dispozici  v  Informačním  centru  MěÚ  Ústí  nad  Orlicí (tištěná forma).

Vyřešením potřebné péče pro další skupiny osob, která v současné době  na území města není k dispozici, se zabývá Komunitní plánování sociálních služeb.

 

CEDR Pardubice o.p.s.

Centrum pro zdrav. postižené

Linka důvěry

Oblastní charita Ústí nad Orlicí