Přejít na obsah Přejít na navigaci

Česko-polské projekty

"Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis"

reg. č. projektu: CZ.3.22./3.3.02/14.04309

 

Slavnostní odhalení opravených památek v rámci česko-polského projektu se v Ústí nad Orlicí, místních částech Knapovec a Dolním a Horním Houžovci uskutečnilo v neděli 29. března 2015. Cílem projektu nazvaného "Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis", reg. č. projektu: CZ.3.22./3.3.02/14.04309 byla kompletní rekonstrukce šestice křížků - Božích muk umístěných u cest. Z Dolního Houžovce se po jednotlivých zastaveních vydal průvod v doprovodu dechové hudby Řetůvanky. Mezi zúčastněnými nechyběl starosta města Petr Hájek a místostarostové Jiří Preclík a Michal Kokula, tajemník polské Bystřice Kladské Tadeusz Zieliński a řada dalších hostů. Jednotlivá zastavení pak žehnal děkan Vladislav Brokeš.

Opravené křížky jsou propojeny naučnou meditační stezkou se šesti zastaveními. Jednotlivá zastavení vybízejí k poznání základní pravdy: tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dát. Každé zastavení je opatřeno informační tabulkou doplněnou fotografiemi a texty. V Dolním Houžovci je navíc umístěna tabule s mapou stezky a informacemi o projektu.

Prezentace projektu Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis

Fotografie ze slavnostního otevření meditační stezky.

Tento česko-polský projekt byl podpořen z fondu mikroprojektů OPPS ČR-PL 2007-2013 a realizován byl na přelomu roku 2014 - 2015.

Obrázek

 

„Ústí nad Orlicí – město mnoha možností“

Reg. číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/13.03703 

Město Ústí nad Orlicí ukončilo k 31.3.2015 realizaci mikoprojektu, jejímž cílem bylo vydání propagačních tiskovin o Ústí nad Orlicí. Vznikla brožovaná kniha o městě Ústí nad Orlicí a informační letáky zaměřené na historii města, na aktivity seniorů a rodin s dětmi. Dále byla vydána mapka města a pořízeny drobné propagační předměty.

Na začátku letošní turistické sezóny jsou nové tiskoviny k dispozici návštěvníkům v informačním centru města v budově radnice. Všechny letáky byly vydány v českém, anglickém, německém a polském jazyce.

Tento projekt je spolufinancován z česko-polského Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis OPPS ČR – PR 2007 – 2013.

Obrázek

Obrázek

  

„ČESKO-POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ - REGION NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ“

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.2.00/13.03912

 

Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s partnerským městem Bystřicí Kladskou realizuje v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 společné kulturní, vzdělávací, rekreační a sportovní aktivity související s propagací regionu. Účastníci projektu jsou děti, učitelé, senioři, zaměstnanci kulturních zařízení, zástupci samospráv, pracovníci městských úřadů, hasiči, amatérské umělecké soubory a obyvatelé měst partnerů.

Přehled jednotlivých aktivit projektu

Realizované aktivity projektu v období od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2015

 

SETKÁNÍ POLSKÝCH A ČESKÝCH HASIČŮ A SENIORŮ

V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 

V rámci společného projektu MGOK v Bystřici Kladské a Města Ústí nad Orlicí, s názvem: EUROREGION GLACENSIS – DUHOVÉ POHRANIČÍ, realizovaného z OPPS ČR-Polsko 2007-2013 se 23. září 2012 v Ústí nad Orlicí setkají polští a čeští hasiči na akci Školení ve slaňování. Dne 27. září 2012 se uskuteční akce seniorů z Bystřice Kladské a Ústí nad Orlicí „Ukaž co umíš“. Jedná workshop zaměřený na vaření kotlíkového guláše pořádaného Městem Ústí nad Orlicí za spolupráce Senior klubu z Ústí nad Orlicí. Na závěr projektu EUROREGION GLACENSIS – DUHOVÉ POHRANIČÍ bude po polské straně vydán dvojjazyčný leták v tištěné a elektronické podobě, který koncem října 2012 bude distribuován po obou stranách hranic.

                                              

                                                                                              koordinátorka projektu

                                                                                                  Amelia Iwańska

Kulturně-sportovní setkávání partnerských měst Ústí nad Orlicí a Bystrzyca Klodzka

 

EUROREGION GLACENSIS – DUHOVÉ POHRANIČÍ

Bystřice Kladská a Ústí nad Orlicí

 

Společný projekt MGOK v Bystrzyci Kłodské a města Ústí n / Orlicí : Euroregion Glacensis – DUHOVÉ PŘÁTELSTVÍ pohraničí vyžaduje posílení partnerství mezi lidmi - polská hranice České republiky, a předvídat jejich očekávání. Projekt zahrnuje společné kulturní aktivity, rekreační a sportovní kombinované s širokou propagaci regionu, který ovlivňoval vývoj amatérského uměleckého hnutí v regionu, zabránit drobné diskriminaci starších lidí v Euroregionu Glacensis a přispět ke snížení bariér pro duševnía existující stereotypy polsko - českých vztahů. Projekt zahrnuje provádění nové společné iniciativy , s větším počtem účastníků, skupiny zatížení. Projekt bude zahrnovat příjemce: polské a české ochotnické divadlo, polské a české seniory (zejména ti, kteří doplňují  skupiny seniorů v roce 2008/2009, ve kterém obec uvědomil Bystrici Kłodskou 3.22/3.3.02 projektu č. PL / 08,00742 za účasti seniorů, mezi ostatními), účastníci požární odborníci z obce a města Bystrzyce Kłodska Ústí n / Orlicí.

 

Úkoly pro projekt iniciativy zaměřené na spolupráci v oblasti odstraňování bariér mezi lidmi staršími a mladšími lidmi, ti zdravotně postižených a zdravých, vytvoření široké fórum pro kontakty mezilidské komunikace, užší spolupráci, rozšířit znalosti o partnerovi,
tvorba aktivních forem operace prostřednictvím iniciativ, hranice.

 

Projekt se skládá z dvojjazyčných propagačních materiálů. Projekt bude distribuován na obou stranách hranice, tisk plakátů, letáky, transparenty , organizovaní čtyř výletů v obou partnerskych mestech,   kombinace s uměleckými workshopiy na počítačích, sérii tří akcí za účasti Polských a Českých seniorů.  MGOK v Bystrzyce Kłodské z projektu plánuje zorganizovat, nebo se  podílejí na organizaci těchto událostí:

 

I. Kulturní akce - ostatní
• Polsko - Český Festival  DUHOVÉ PŘÁTELSTVÍ - pohraničí za účasti obyvatel polsko -

české hranici (hasiči, důchodci, zástupci místních orgánů a účastníků akce) od RP a ČR - V 2012 v Bystrzyci Kłodské
• Co může zobrazit festival s účastí seniorů z Polska a ČR - září 2012 v Ústí n / Orlicí


II. Workshopy
• 3 čtyřhodinové dílny (tanec, umění, fotografie), s účastí seniorů z Polska a ČR - září 2012 v Bystrzyci Kłodska


III. Sportovní aktivity zahrnující hasičů z Polska a ČR
• Soutěž hasičů v polsko - českém pohraničí DUHOVÉ PŘÁTELSTVÍ festival - květen 2012

Bystrzyci Kłodzké

• Zkoumání TECHNIKY horolezectví, které hasiči z ČR a Polska - září 2012 v Ústí n / Orlicí


IV. Sportovní událost za účasti seniorů z Polska a ČR
• Sport všech věkových kategorií s účastí seniorů z Polska a ČR-VI 2012 (Ústí n / Orlicí)


V. Prohlídka - historický v Polsku za účasti seniorů v ČR
• Dopolední prohlídka ČR do Medvědí jeskyně a muzeum Kletno - květen 2012

 

Mikroprojekt EUROREGION GLACENSIS – TĘCZOWE POGRANICZE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

Obrázek

 

 

Obrázek

 

 

 

PROJEKT "SUDETY - OSUDY UPROSTŘED EVROPY"

 

Město Ústí nad Orlicí vydalo v rámci realizace projektu „Sudety – osudy uprostřed Evropy" dokumentární film o tématu Sudet v letech 1938 – 1946. Projekt byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PL. Celkové náklady projektu činily 238.370,- Kč. Realizace projektu proběhla v období září 2012 - srpna 2013.

 

Film zachycuje život obyvatel a sociálně-politickou situaci v oblasti Sudet v kontextu vývoje evropských dějin v období 1938 – 1946 a vysvětluje význam označení Sudety, obzvlášť v chápání obyvatel česko-polského pohraničí. Nastiňuje problematiku soužití obyvatel Ústí nad Orlicí na hranici Třetí říše, Sudet a Protektorátu. V dokumentu jsou použity dobové archivní materiály a je doplněn několika autentickými výpověďmi pamětníků historických událostí.

 

Film je distribuován do škol, knihoven, městského muzea a volně v Turistickém informačním centru města Ústí nad Orlicí a informačním centru polského partnerského města Bystřice Kladská.

 

LETÁK - PROJEKT "SUDETY - OSUDY UPROSTŘED EVROPY"