Přejít na obsah Přejít na navigaci

Výbory zastupitelstva

[accordion]

[item title="Finanční výbor"]

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje finanční výbor, dle usnesení č. 12/2014-ZM, a jmenuje jeho předsedu, dle usnesení č. 14/2014-ZM, s účinností od 11.11.2014. Zastupitelstvo města volí další členy finančního výboru v níže uvedeném složení, dle usnesení č. 61/2014-ZM, s účinností od 15.12.2014. 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

Ing. Jiří Štancl

Ing. Vladislav Fajt

Ing. Rudolf Jonák

Ing. Hana Brodská

RNDr. Pavel Kodytek

Ing. Martin Mejdr

Ing. Bohumír Glembek

Eva Sichrová

Statut Finančního výboru

[/item]

[item title="Kontrolní výbor"]

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje kontrolní výbor, dle usnesení č, 13/2014-ZM, a jmenuje jeho předsedu, dle usnesení č, 15/2014-ZM, s účinností od 11.11.2014. Zastupitelstvo města volí další členy kontrolního výboru v níže uvedeném složení, dle usnesení 62/2014-ZM, s účinností od 15.12.2014.  

Tomáš Teplý, předseda

Mgr. Martin Mačka

Bohumil Machačný

Jana Severová

Václav Pospíšil

MUDr. Tomáš Adámek

Mgr. Jiří Holubář

Statut Kontrolního výboru

[/item]

[item title="Osadní výbor pro část města Knapovec, Dolní a Horní Kroužovec"]

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 odst.1 a § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbor pro část města Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, dle usnesení 16/2014-ZM, s účinností od 10.11.2014. 

Zastupitelstvo města zvolilo pod usnesením č. 63/2014 dne 15. 12. 2014 – ZM předsedu a členy: 

Ing. Zdeněk Bílý – předseda

Jiří Vacek

PhDr. Jana Staňková

Petr Zahradník

Petr Mikulecký

Hana Drobná

Ladislav Kubíček

Archiv zápisů Osadního výboru do roku 2014

[/item]

[item title="Osadní výbor pro část města Hylváty a Dukla"]

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 odst.1 a § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbor pro část města Hylváty a Dukla, dle usnesení 16/2014-ZM, s účinností od 10.11.2014. 

Zastupitelstvo města zvolilo pod usnesením č. 89/2015 dne 9. 2. 2015 – ZM předsedu a členy: 

Mgr. Pavel Svatoš – předseda

Mgr. Petr Lipenský

Iveta Pospíšilová Strnadová

Oldřich Kašpar

Mgr. Edita Hanušová

Jiřina Kulhavá

Archiv zápisů Osedního výboru do roku 2014

[/item]

[item title="Osadní výbor pro část města Kerhartice"]

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 odst.1 a § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbor pro část města Kerhartice, dle usnesení 16/2014-ZM, s účinností od 10.11.2014.

Zastupitelstvo města zvolilo pod usnesením č. 64/2014 dne 15. 12. 2014 – ZM předsedu a členy:

Daniel Rössler – předseda

Vladimír Král

Hana Hanusová

Jaroslav Harapát

Eva Faltysová

Jan Duffek

Eva Polakovičová

Archiv zápisů Osadního výboru do roku 2014

[/item]

[item title="Osadní výbor pro část města Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice a Václavov"]

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 odst.1 a § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbor pro část města Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice a Václavov, dle usnesení 16/2014-ZM, s účinností od 10.11.2014.

Zastupitelstvo města zvolilo pod usnesením č. 65/2014 dne 15. 12. 2014 – ZM předsedu a členy:

Matouš Pořický – předseda

Zuzana Mačátová

Mgr. Radka Vašková

František Beran

Monika Kulhánková

Pavel Felgr

Archiv zápisů Osadního výbor do roku 2014  

Statut Osadních výborů

[/item]

[/accordion]

 


Kontrolní výbor 


 


Osadní výbor pro část města Knapovec, Dolní a Horní Houžovec 

 


Osadní výbor pro část města Hylváty a Dukla

 


Osadní výbor pro část města Kerhartice - www.ov.kerhartice.com 

 


Osadní výbor pro část města Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice a Václavov