Přejít na obsah Přejít na navigaci

Školství v Ústí nad Orlicí představuje poměrně rozsáhlou a velmi významnou oblast v životě města.  Je tu zastoupeno široké spektrum škol a školských zařízení zřizovaných dílem samotným městem, dílem Pardubickým krajem.  V osmi městských mateřských školách  je umístěno na 540 dětí, ve čtyřech základních školách města pak více než 1200 žáků.

Střední školství je zastoupeno gymnáziem, zdravotnickou, automobilní a umělecko průmyslovou školou.  O umělecky talentované děti pečuje základní umělecká škola nesoucí jméno slavného houslového virtuosa a ústeckého rodáka Jaroslava Kociana,  zájmové vzdělávání a volný čas pro své mladé klienty zabezpečuje dům dětí a mládeže.

Z dalších školských institucí ve městě je třeba ještě jmenovat  pedagogicko psychologickou poradnu, základní školu speciální či základní a mateřskou školu při nemocnici, která se věnuje  vzdělávání hospitalizovaných dětí.

Ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí jako města s rozšířenou působností je celkem 28 mateřských a základních škol s celkovým počtem cca 1000 dětí v mateřských školách a okolo 2 200 dětí ve školách základních.


Dokumenty

Pravidla pro poskytování bezplatného pronájmu

Spádové obvody mateřských škol

Spádové obvody základních škol 

dovolene ms 2020


Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2021

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2021

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2021

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2021

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2021

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoli kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2021

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2020

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2020

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2020

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2020

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2020

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoli kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2020

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2019

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2019

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2019

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2019

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2019

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoli kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2019

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2018

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2018

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2018

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2018

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2018

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoli kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2018

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2017


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2016


Dotace města Ústí nad Orlicí za rok 2015

Na základě ustanovení § 29, odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO), která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů). 

Město Ústí nad Orlicí má zřízeny čtyři Jednotky sborů dobrovolných hasičů:

Název Adresa Velitel Tel.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. Kocianova 54, 562 01 Ústí nad Orlicí Jiří Novák 777 736 333
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Černovír Černovír 89, 562 01 Ústí nad Orlicí Ivan Špinler 723 350 436
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hylváty Třebovská 299, 562 03 Ústí nad Orlicí Daniel Kašpar 777 736 792
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Knapovec Knapovec 140, 562 01 Ústí nad Orlicí Miloslav Kubát 777 736 793

Zřizovací listiny SDH

Zřizovací listina Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí

Zřizovací listina Jednotka sboru dobrovolných hasičů Černovír

Zřizovací listina Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hylváty

Zřizovací listina Jednotka sboru dobrovolných hasičů Knapovec


Město Ústí nad Orlicí má zřízeny organizační složky:

Název Adresa Tel.
Služby města Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
Správa lesů města Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 777 736 554

Zřizovací listiny:

Zřizovací listina Služby města Ústí nad Orlicí

Zřizovací listina Správa lesů města Ústí nad Orlicí

 

Město Ústí nad Orlicí je zřizovatelem několika kulturních zařízení. Těmito příspěvkovými organizacemi jsou Klubcentrum, Městské knihovna, Městské muzeum, ZUŠ Jaroslava Kociana a Dům dětí a mládeže DUHA

Dále ve městě obohacuje kulturní dění spolek Malá scéna o.s.. 

img 8055 zus

Ústí nad Orlicí je okresním městem v kraji Podorlicka v půvabném údolí na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky. Leží v nadmořské výšce  350 m, 150 km východně od Prahy. Dnes zde žije 15 000 obyvatel. Počátky města spadají do druhé poloviny 13. století, kdy se za vlády PřemyslaOtakara II. začala rozrůstat stará slovanská osada „Oustí“. Jeho krásný historický střed s téměř pravidelným čtvercovým náměstím s podloubími a typickými starými domy je od roku 1991 městskou památkovou zónou.

Převážná většina obyvatel se v minulosti živila zemědělstvím a domácím tkalcováním. K rozmachu továrenského textilního průmyslu a strojírenské výroby došlo v polovině 19. století v souvislosti se stavbou železnice Olomouc - Praha. Těmito faktory byl život města ovlivněn natolik, že mu dokonce přinesl označení "východočeský Manchester".

IMG 5080

Ústí nad Orlicí má také významnou kulturní tradici. Zasloužili se o ni velké muzikantské osobnosti. Za všechny jmenujme houslového virtuosa Jaroslava Kociana a violoncellistu Bohuše Herana, jejichž odkaz připomínají každoroční mezinárodní hudební soutěže. Ve městě působí jeden z nejstarších pěveckých sborů ve Střední Evropě Cecilská hudební jednota. Mezi další významné tradice patří malování a stavění betlémů, jejichž počátky bychom našli již v 18. století.

V Ústí nad Orlicí se nachází velký sportovní areál s fotbalovým a atletickým stadionem, s umělým trávníkem, volejbalovými, basketbalovými a tenisovými kurty. Součástí areálu je v roce 2000 vybudovaný Aquapark. Ve městě je dále k dispozici krytý plavecký bazén, kluziště, kuželkářská dvoudráha a bowlingové centrum. Nedaleko centra města naleznete tábořiště a loděnici v Cakli.

Ústí nad Orlicí je křižovatkou nových cyklostezek vybudovaných v letech 2007 – 2009. Na 40 km dlouhých unikátních cyklostezkách Vás čekají nevšední zážitky a bohaté sportovní vyžití. Vedou nádherným údolím řek Tiché Orlice a Třebovky do Chocně, Letohradu a České Třebové a jsou určeny pro cykloturistiku a in-line bruslení.

Podobně pestrá je i nabídka rekreace v okolí. Navštívit můžete zříceniny hradů Lanšperk, Žampach, Potštejn či Litice nad Orlicí, nebo zvolit kratší trasu podél kapliček Křížové cesty vedoucí na Andrlův chlum.

Mírové náměstí

Město Ústí nad Orlicí udržuje partnerské styky s pěti evropskými městy. Nejdéle spolupracuje se slovenským Popradem.  Ke vzájemnému poznávání a výměně zkušeností dochází také s polskou Bystřicí Kladskou či německými Ambergem a Neuköllnem. Pátým partnerským městem je italská Massa Martana.

Podkategorie