Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo dotační programy na rok 2018

Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo dotační programy na rok 2018

Rada města Ústí nad Orlicí na svém 100. zasedání dne 23. 10. 2017 schválila vyhlášení dotačních programů na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče na rok 2018.

Schválené dotační programy a tiskopisy žádostí o dotaci z rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2018 budou k dispozici na webu města Ústí nad Orlicí (město – dotace města - Dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a Dotace do oblasti školství, kultury, sportu, památkové péče), dále mohou být zaslány po vyžádání na odboru sociálních služeb (e-mail: , tel. 465 514 523) nebo na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace (e-mail: , tel. 465 514 218).

Termín pro podání žádostí je do 22. ledna 2018.