Program MK ČR - podpora obnovy kulturních památek

Ministerstvo kultury připravuje pro rok 2018 tradiční dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční prostředky tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. 

Zásady pro čerpání prostředků pro tento program jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz 

Žádosti se budou přijímat na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Uzávěrka příjmu žádostí je 28. února 2018.

Bližší informace Vám poskytneme na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřadu Ústí nad Orlicí (Ing. Dana Kličková, tel.: 465 514 306, e-mail: ).