NÁVRHY NA OCENĚNÍ UDĚLOVANÁ MĚSTEM

Občané, spolky, sdružení, instituce i jiné subjekty mohou do poloviny března předložit návrhy na udělení ocenění Cena města a počin roku 2017 podle Statutu, který je uveřejněn na webu města na této adrese  www.ustinadorlici.cz/files/2014/statut_udeleni_ceny_mesta_pocinu_cena_starosty.pdf. Připomínáme, že Cena města Ústí nad Orlicí je udělována Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí za dlouhodobý přínos pro město, za celoživotní dílo apod. Ocenění Počin roku je udělováno radou města za činnost, dílo, kulturní nebo sportovní počin, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Ústí nad Orlicí v uplynulém roce.

Písemný návrh, ve kterém bude nominace pokud možno co nejpodrobněji odůvodněna, lze podat osobně na podatelně MěÚ nebo zaslat poštou na adresu MěÚ Ústí nad Orlicí. Návrh je možné zaslat také elektronicky na odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace na adresu nebo na podatelnu .

K návrhu lze využít formulář, který je k dispozici v Informačním centru a na webových stránkách města Ústí nad Orlicí.

 

Mgr. Luboš Mikyska

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace