VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM DIVADELNÍ RESTAURACE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí jako pronajímatel vypisuje výběrové řízení na pronájem divadelní restaurace (dnes Bar Husová pod Roškotovým divadlem) v Ústí nad Orlicí, Husova ul. 1065 – kavárna, restaurace, salónky, kuchyň + přípravna, sklady, umývárna nádobí, chodby, záchody, zázemí o celkové výměře 557,22 m2 a inventář v majetku Města Ústí nad Orlicí a Klubcentra.

Předpokládaný termín otevření: květen 2018

Uchazeči předají své nabídky v zalepené obálce s označením „výběrové řízení“ nejpozději do 10. dubna 2018 na adresu: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, k rukám ředitele, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Zájemce připojí k žádosti následující dokumenty:

  • kopii živnostenského listu z předmětného oboru

  • výpis z rejstříku trestů

  • reference o své předchozí praxi v oboru

  • podnikatelský záměr s uvedením nabízené výše nájemného

  • čestné prohlášení, že ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení, územnímu samosprávnému celku a není v insolvenčním řízení. Vybraný uchazeč je na požádání pronajímatele povinen dodatečně předložit všechna potřebná potvrzení o bezdlužnosti, dokládající pravdivost jeho čestného prohlášení.  

Váha dodaných materiálů: 70% záměr, 30% nabídnutá cena

Kauce ve výši 40 000,- Kč bude splatná po podpisu smlouvy a převzetí prostor.

Možnost prohlídky objektu po předchozí telefonické domluvě: Radoslav Pirkl 605 482 562

Smlouvu s pronajímatelem objektu schvaluje Rada města Ústí nad Orlicí.

Karel Pokorný, ředitel Klubcentra