VYHLÁŠENÍ CELOPLOŠNÉ DERATIZACE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2019

Městský úřad Ústí nad Orlicí sděluje všem vlastníkům, nájemcům a uživatelům objektů na území města, že ve dnech

od 23. 9. 2019 do 11. 10. 2019

bude probíhat celoplošná deratizace.

Na základě vyhlášky Města Ústí nad Orlicí č. 3/1994, o povinném hubení hlodavců na území města Ústí nad Orlicí, která byla schválena 22. 9. 1994, je povinností všech vlastníků, nájemců a uživatelů objektů provést deratizaci v tomto termínu. (Doklad o provedení deratizace doložte na Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí nejpozději do 31.10.2019).

Celoplošnou deratizaci v Ústí nad Orlicí provádí firma DERATEX, spol. s r. o., Staromlýnská 47, Zlín 760 01

(dotazy p. Bubrinka tel.: 605 952 716, email: ).

V případě, že byste chtěli využít služeb této firmy, žádáme Vás o písemné či telefonické sdělení jména Vašeho kontaktního pracovníka (na tel. p. Moláček 465 514 227, , nebo p. Velínská 465 514 263, ), který bude se zástupcem výše uvedené firmy procházet Vaším provozem a klást nástrahy. O sdělení Vašeho zájmu nás laskavě informujte nejpozději do 20. 9. 2019.