CELOROČNÍ SVOZ BIOODPADU - INFORMACE

Vážení občané. Od května do září jste již vytřídili úctyhodných 364,238 tun bioodpadu. To je asi 100 plných popelářských aut. Kdyby se tato auta seřadila za sebe, byla by to kolona dlouhá jeden kilometr. Především využíváte zapůjčené bionádoby, ale je báječné, že i na sídlištích přistavené hnědé kontejnery na bioodpad. Ty jsou zde pro všechny, tedy nejen pro obyvatele bytových domů. Nenaplnila se ani prvotní obava, že se v nádobách budou nadmíru objevovat jiné odpady, než tam patří. 

PROTO RADA MĚSTA ROZHODLA, ŽE SE BUDE V ZIMNÍM OBDOBÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ NAVÍC SVÁŽET 1X ZA 14 DNÍ I BIOODPAD.

ZAZNAMENEJTE SI PROSÍM NÍŽE V TABULCE ZMĚNĚNÉ TERMÍNY PRO LISTOPAD AŽ PROSINEC 2019. (pozn. Tedy v sudých týdnech můžete dát ke svozu nádobu na směsný komunální odpad i bioodpad zároveň)

Termíny pro celoroční svoz bioodpadu pro rok 2020 zapracujeme do odpadové plachty, kterou uveřejníme v následujících Ústeckých listech.

směsný komunální odpad

pondělí až středa dle lokalit

každý týden 4. 11. 2019 – 31. 12. 2019

BIOODPAD

pondělí až středa dle lokalit

SUDÝ TÝDEN … 28-30.10.; 11-13.11.; 25. - 27.11.; 9. - 11.12.;

23. - 25. 12. 2019; 6. -8. 1. 2020 ...

  • Zjistili jsme, že se někteří z vás obrací na svozovou firmu s dotazem, kam mají v zimě vrátit zapůjčenou bionádobu. Nádoba se nikam nevrací, máte ji zapůjčenou, dokud bude funkční, nebo ji budete chtít vrátit např. kvůli stěhování mimo město apod. V tomto případě také bude možné ji přeregistrovat na nového vlastníka nemovitosti, nájemce atd.

  • Prosíme, nepřetěžujte zapůjčené nádoby nadměrnou váhou bioodpadu. Bionádoby mají garantovanou hmotnost obsahu 110 kg, pokud vám nestačí jedna, je možné si zapůjčit další nádobu na rodinu!

    další zapůjčování bionádob bude v březnu 2020, sledujte web města a Ústecké listy, kde včas vyhlásíme termíny!

  • Pokud se vám stane, že se nádoba poškodí při svozu, vyměníme ji za jinou a poškozenou vyreklamujeme. Poškození nádoby řešíme individuálně na Sběrném dvoře po telefonické domluvě s odborem ŽP.