NÁVRHY NA OCENĚNÍ UDĚLOVANÁ MĚSTEM 2019

Občané, spolky, sdružení, instituce i jiné subjekty mohou do 31. března 2020 předložit návrhy na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí a Počin roku za rok 2019 podle Statutu, který je uveřejněn na webu města: www.ustinadorlici.cz v záložce MĚSTO – Město Ústí nad Orlicí – Ocenění udělovaná městem. Připomínáme, že Cena města Ústí nad Orlicí je udělována Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí za dlouhodobý přínos pro město, za celoživotní dílo apod. Ocenění Počin roku je udělováno radou města za činnost, dílo, kulturní nebo sportovní počin, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Ústí nad Orlicí v uplynulém roce.

Písemný návrh, ve kterém bude nominace pokud možno co nejpodrobněji odůvodněna, lze podat osobně na podatelně MěÚ, nebo zaslat poštou na adresu MěÚ Ústí nad Orlicí. Návrh je možné zaslat také elektronicky na odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace na adresu nebo na podatelnu .

K návrhu lze využít formulář, který je k dispozici v Informačním centru a na webových stránkách města Ústí nad Orlicí.