Přejít na obsah Přejít na navigaci

Změna dopravního značení sídliště Štěpnice

Změna dopravního značení sídliště Štěpnice, tedy konkrétně vytvoření nových jednosměrných komunikací, má za cíl zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Navrhovaná úprava se dotkne zásadní změnou ulic Družstevní, Chodská, Korábova, Blažkova, Příčná a části ulice Stavebníků. Stávající obousměrné komunikace na sídlišti Štěpnice nesplňují svojí šířkou parametry umožňující podélné parkování v souladu se zákonem. Parkování vozidel na těchto komunikacích je dlouhodobě tolerováno, ale také oprávněně kritizováno. Díky jednosměrnému provozu bude podélné parkování legalizováno. Ulice Jana a Josefa Kovářů bude řešena v návaznosti na projekt urgentního příjmu Orlickoústecké nemocnice. Rekonstrukce ulice Družstevní je projekčně připravena ve shodě s uvedenou změnou dopravního značení. Součástí stavebních úprav je na této komunikaci realizace samostatného cyklistického pruhu, který bude vyhrazen pro pohyb cyklistů v protisměru. Podobná úprava je připravena v ulici Mazánkova, kde stávající pravostranný chodník ve směru do sídliště bude upraven tak, aby šířkově umožnil vytvořit samostatný, normově akceptovatelný, pruh pro cyklistu.


AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání dne 25.5.2020 zapracovala došlé připomínky ke zveřejněné veřejné vyhlášce. Na základě toho je původní návrh upraven do Varianty „B“, která bude Dopravní komisi města a následně zastupitelstvu města předložena k projednání – viz příloha. Jen upozorňujeme, že tato varianta nebyla dosud projednána s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Změna dopravního značení na sídlišti Štěpnice se NEBUDE realizovat dřív, než bude nalezena většinová shoda mezi zastupiteli města, DI Policie ČR a veřejnosti. Petr Hájek, starosta města.
 
stepnice varianta b 0520 
Pro upřesnění:
- zelená = obousměrný provoz 
- modrá = současné úpravy a dále bez změny
- červená = navrhované úpravy
- zelená přerušovaná = průjezd omezen DZ "zákaz vjezdu všech motorových  vozidel" s dodatkovou tabulkou "Mimo dopravní obsluhy (a návštěvníkům KB)"
 

 


Dokumenty:

 

Navržené změny dopravní značení jsou patrné z projektové dokumentace, kterou naleznete ZDE.

Souhlasné stanovisko DI PČR

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích