Přejít na obsah Přejít na navigaci

Škola určená pro péči o děti zdravotníků a dalších profesí

S účinností od 14.10.2020 byla Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 určena k vykonávání nezbytné péče o děti ve věku do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

− bezpečnostních sborů;

− obecní policie;

− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

− příslušníci ozbrojených sil;

− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

− pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení.


V případě zájmu prosím kontaktujte školu na telefonním čísle 736 772 448. Bližší informace naleznete také na webových stránkách určené školy: https://www.zsbcuo.cz/zajisteni-nezbytne-pece-o-deti-od-14-10-2020.htm


Dalším školským zařízením, které na základě Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 13.10.2020 je určeno k vykonávání této péče o děti ve věku od 3 do 10 let je Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí, Královehradecká 513, tel.: +420 465 521 296.

V případě uzavření mateřské školy rozhodnutím krajské hygienické stanice Pardubického kraje jsou určeny k zajišťování nebytné péče o děti ve věku od 3 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných skupin, tyto mateřské školy zřizované městem Ústí nad Orlicí: Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, (tel: 774 443 553), Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 (tel.: 736 503 328).


Dokumenty:

Opatření hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež v době nouzového stavu

Dodatek č.1 k opatření hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež v době nouzového stavu ze dne 13.10.2020