Přejít na obsah Přejít na navigaci

OMEZENÍ PROVOZU NA CYKLOSTEZKÁCH DO BRANDÝSA

AKTUÁLNĚ

Informujeme vás tímto o tom, že v rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ proběhne úplná uzavírka cyklostezky v úseku od Panského rybníku na Perné po Bezpráví „U Pildy“ v období 17.01.2022 až 19.12.2022.

Stanovená objízdná trasa pro cyklisty ZDE.

Objízdné trasy budou vyznačeny dle platných předpisů.

Více informací na Informačním centru Města Ústí nad Orlicí na tel. čísle 465 514 111. 


Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko, provozovatel 40 km cyklostezek hvězdicovitě vycházejících z Ústí nad Orlicí do Letohradu, České Třebové a Chocně, oznamuje omezení provozu na některých částech cyklostezek.  

Největší a dlouhodobé omezení se týká cyklostezky z Ústí nad Orlicí-Kerhartic do Brandýsa nad Orlicí, kde Správa železnic oznámila zahájení stavby modernizace železničního koridoru „ÚSTÍ NAD ORLICÍ – BRANDÝS NAD ORLICÍ – PŮVODNÍ STOPA, BC“:

Stavební práce na výše uvedené trase budou probíhat v termínu březen 2021 – červen 2023 a omezí provoz na úseku cyklostezky Ústí nad Orlicí (Kerhartice) – Brandýs nad Orlicí (ulice v Lukách).

Celková délka stavby je 9 972 m, obsahuje 17 nově vložených výhybek, 18 mostů a propustků, 440 m nových nástupišť a 3 železniční přejezdy.

V rámci modernizace proběhne rekonstrukce železničního svršku a spodku společně s odvodněním a sanací přilehlých svahů. Provedeno bude nové zabezpečovací a sdělovací zařízení a vybudováno nového trakčního vedení a silnoproudá technologie. ŽST Brandýs nad Orlicí proběhne kompletní rekonstrukcí a zastávka Bezpráví bude zrušena bez náhrady.

Objednatel stavby:   Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel stavby:     Společnost Brandýs – sdružení firem: Eurovia CS a.s. / Ch&T Pardubice a.s. / EŽ Praha a.s. / GJW Praha spol. s.r.o.

Tato rozsáhlá drážní stavba se dotkne nejen provozu cyklostezky, ale též silnic III/3123 a III/3155 a místních komunikací v Brandýse nad Orlicí a v Orlickém Podhůří.

Prosíme všechny uživatele cyklostezky, aby i s ohledem na vlastní bezpečnost věnovali pozornost dopravnímu značení na vjezdech na cyklostezku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, kde z technologických důvodů dojde k časově omezeným úplným lokálním uzavírkám, a „dálkovým“ cyklistům doporučujeme volbu jiné trasy.

Další práce budou probíhat na jaře na úseku cyklostezky do Letohradu úpravou povrchu v klesání u Valdštejna a dále v dubnu oprava krajince mostu č.360-007 u přivaděče z Dolní Dobrouče do Nebíčka.

IMG 8109