Přejít na obsah Přejít na navigaci

ANKETA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC OKRESU ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZA ROK 2021

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z. s., ve spolupráci s marketingovou agenturou Sport Action s. r. o. a městem Ústí nad Orlicí vyhlašují již 53. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2021.

V této souvislosti vyhlašují organizátoři ankety kritéria pro nominace sportovců. Základní podmínkou je členství v tělovýchovné či sportovní organizaci nebo občanském sdružení, které se zabývá sportovní činností na území Orlickoústecka.
 
Vyhlašované kategorie:
 
• Jednotlivci: žactvo, dorost a junioři, dospělí, veteráni
• Kolektivy: žactva a dorostu, dospělých, nejlepší kolektiv z vesnic
• Zasloužilí trenéři, rozhodčí a cvičitelé
• Handikepovaný sportovec
• Síň slávy
• Krajánek" - vyhlášen bude nejlepší sportovec okresu, který sice v okrese bydlí, ale není členem žádné organizace, která v okrese sídlí.
• Cena Fair play
 
Nominace ve všech kategoriích mohou zástupci oddílů a klubů i široká sportovní veřejnost zasílat již nyní na předepsaném formuláři na adresu: Orlické sportovní sdružení, Zborovská 213, 562 01 Ústí n. O., nebo e-mailem na adresu: oss.uno@seznam.cz.
 
Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, datum narození, adresu bydliště včetně e-mailové adresy, členství v organizaci, ve které sportuje, sportovní úspěchy v roce 2021. Uzávěrka nominací je 17. prosince 2021. Odborná komise vybere jednotlivé laureáty, kteří si převezmou ocenění na slavnostním galavečeru v pondělí 14. února 2022 v 17:00 hodin v Kulturní domě v Ústí nad Orlicí.
 
Vstup na galavečer je zdarma a my budeme velmi rádi za hojnou účast veřejnosti.