Přejít na obsah Přejít na navigaci

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ RECYKLUJ[OU] A MALUJ[OU]

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž Recykluj[OU] a maluj[OU]

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výtvarnou soutěž pro jednotlivce i celé rodiny na téma třídění odpadu. Jejím smyslem je podpořit třídění odpadů v Ústí nad Orlicí a přispět ke snižování zátěže na životní prostředí. 

Soutěže se může zúčastnit a namalovat obrázek kdokoliv, jednotlivec i skupiny, otevřená je jakýmkoliv výtvarným technikám. U obrázků je požadován minimální formát A4, maximální A3.

Vyhlášeny jsou tyto kategorie:
a) předškoláci
b) 1. - 3. třída
c) 4. - 6. třída
d) 7. - 9. třída
e) rodina (společná práce)
f) dospělý (16 - 99 let).

Z výtvarné práce musí být patrné, že se týká třídění odpadů a odpadového hospodářství. Na obrázku se mohou objevit například druhy tříděného odpadu (jako jsou plasty, papír, sklo, nápojové kartony, kovy apod.), dále recyklační symboly, motivy ilustrující svoz odpadu, provoz sběrného dvora nebo každodenní recyklaci odpadů v domácnostech obyvatel Ústí nad Orlicí. Fantazii se meze nekladou.

Soutěž potrvá od 1. října do 30. listopadu 2022. V prosinci bude vyhodnocena a vítězům jednotlivých kategorií předány hodnotné ceny.

Své soutěžní příspěvky přineste do termínu uzávěrky soutěže do Turistického informačního centra města Ústí nad Orlicí (Sychrova 16, radnice), práce lze odevzdat i v Městské knihovně nebo v Domě dětí a mládeže Duha v Ústí nad Orlicí. Soutěžní příspěvek musí být na zadní straně označen jménem a příjmením autora a vybranou soutěžní kategorií, nezapomeňte připojit kontaktní údaje (telefon, e-mail), abychom se v případě výhry s vámi mohli spojit.

Výtvarné práce podpoří osvětovou kampaň města za třídění odpadů. Z vítězných návrhů budou vybrány motivy na pexeso a puzzle s danou tematikou.


Poznámka: Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo k použití získaných prací pro nekomerční účely (uspořádání výstavy apod.) a k jejich reprodukci na informačních portálech a v tiskovinách města Ústí nad Orlicí.

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži.

Autor soutěžní práce bere na vědomí, že správce osobních údajů, město Ústí nad Orlicí, bude zpracovávat osobní údaje účastníka soutěže v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní údaje v souladu s ustanovením článku 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení (GDPR) č. 2016/679 ve veřejném zájmu. Osobní údaje nebudou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny.

RecyklujOU a malujOU