Přejít na obsah Přejít na navigaci

Volby 2023 - INFORMACE K VOLBÁM PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o volbě prezidenta České republiky

V této sekci jsou průběžně zveřejňovány informace o volbě prezidenta České republiky, která se bude konat na území České republiky v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin, případné II. kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.


Všeobecné informace o volbě prezidenta České republiky:


Právní předpisy upravující volbu prezidenta České republiky:

  • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Směrnice MF o postupu obcí a krajů při financování voleb.

Odkazy na související volební informace:

Český statistický úřad - www.czso.cz, www.volby.cz

Ministerstvo vnitra České republiky - volby (hypertext: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx

Krajský úřad Pardubického kraje - www.pardubickykraj.cz

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – www.udhpsh.cz


Informace pro volební strany:


Informace pro zájemce o členství v okrskových volebních komisích města Ústí nad Orlicí:


Informace pro okrskové volební komise:

  • Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat dne 05.01.2023 (čtvrtek), od 09:00 hod., ve velkém sále kulturního domu v Ústí nad Orlicí, Smetanova 510.

Informace a oznámení pro voliče ve městě Ústí nad Orlicí:

Základní informace pro voliče (hypertext: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-zakladni-informace-pro-volice.aspx)


Kontakty na organizačně-technický tým zajišťující volbu prezidenta České republiky:

Kancelář tajemníka 

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend (voličské průkazy, ověření údajů z ROB)

Erika Smetanová  +420 465 514 301, 736 516 303


ARCHIV VOLEB: