Přejít na obsah

Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2016

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivity (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2016

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2016

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2016

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2016

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoliv kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2016

1.6 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2016 II.

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče: