Přejít na obsah

Níže uvedený odkaz Vás zavede na rozpočtový portál města Ústí nad Orlicí, na kterém město zveřejňuje průběžné informace o plnění rozpočtu běžného roku k poslednímu dni každého měsíce. Informace se aktualizují vždy 15. kalendářního dne následujícího měsíce. Na rozpočtovém portálu najdete tyto informace:

  • v záložce ROZPOČET je souhrnná informace o plnění rozpočtu města za příslušný měsíc,
  • v záložce PŘÍJMY je detailní informace o struktuře rozpočtových příjmů ve dvou pohledech (druhové a odvětvové členění),
  • v záložce VÝDAJE je detailní informace o struktuře rozpočtových výdajů ve dvou pohledech (druhové a odvětvové členění),
  • v záložce FINANCOVÁNÍ je detailní informace o zdrojích financování salda plnění rozpočtu,
  • v záložce VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ je informace o plnění rozpočtu k příslušnému datu ve srovnání s minulým rokem - toto srovnání je funkční až od roku 2017,
  • v záložce ODBORY je informace o plnění rozpočtu v kompetenci jednotlivých odborů městského úřadu dle organizační struktury,
  • v záložce AKCE jsou informace o plnění rozpočtu města podle jednotlivých akcí (investičních a neinvestičních), projektů nebo oblastí činnosti města opět v členění podle jednotlivých odborů městského úřadu.

Rozpočtový portál města Ústí nad Orlicí najdete ZDE.