Přejít na obsah

Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí 

Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí vychází z původního názvu staré slovanské osady Oustí, která dala základ dnešní podobě města. Logotyp města je tvořen jednodu­chým spojením dvou liter „o,u” v dvojhlásku „-ou”.

Ve vizuálním stylu města je velmi důležité vytvořit život značky, která bude komunikovat s okolím. Inspirací vizuálního stylu nebylo jen pouhé spojení dvou písmen, ale především užívání slov místními obyvateli v hovorovém jazyce, kde je začátek slova pozměněn pomocí dvojhlásky „ou” – Oustí, Oustecké betlémy, Oustecký infoservis, Oustecké srdíčko, Oušťáci, aj. Mluvíme tedy o charakteristickém prvku, který je uchopitelný pro vizuální komunikaci a snadno může odlišovat město Ústí nad Orlicí od ostatních. Ze spojení užívaných v běžné komunikaci, které může evokovat litery o a u, lze také uvést příklad Orlickoústecko nebo okres Ústí nad Orlicí. 

Dvojhláska „ou” je umístěna do hranatých závorek, jakožto symboly označující výslovnost, v tomto případě výslovnost písmena „U” ve slově Ústí (Oustí).

Poloha města také spadá pod českou nářeční skupinu do „severovýchodočeské pod­skupiny”, kde se koncovky 3. osoby množného čísla u sloves užívá mimo jiné také „ou” (např. kupujou, pochodujou, hrajou apod.). V aplikacích (vizuální styl – slogany) pak názorně můžeme vidět užití těchto slov, které primárně poukazují na samotné logo města, sekun­dárně pak město „mluví“ v 3. osobě množného čísla (např. komunikuj [ou] – čteme jako komunikuj! či komunikujou). 

V neposlední řadě pak dvojhláska „ou“ nese ve vizuálním stylu města funkci citoslovců, které nejen působí pozitivně a hravě, ale díky nim, se logotyp stává více osobitějším nejen pro samotné obyvatele města.

Výrazným prvkem vizuálního stylu se stává barva. Využívá se jako silný odlišovací prvek, často spojovaný s negativní verzí logotypu či s piktogramy. Též piktogramům je přikládána silná komunikační schopnost jak ukázat obyvatelům či návštěvníkům široké spektrum činností, možností a zábavy, které město bezesporu nabízí. 

Autoři grafického návrhu loga města Ústí nad Orlicí

MgA. Tomáš Brychta, MgA. Sára Bergmannová


Logo manuál ke stažení ZDE.