Přejít na obsah

ObrázekDle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, vede každá obec kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

Funkci kronikáře města Ústí nad Orlicí vykonává Marie Steklíková, a to v budově č. 7 na Mírovém náměstí.

Úřední hodiny – středa 9 – 12 hodin

Tel. 465 514 315