Přejít na obsah

Dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, vede každá obec kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

Funkci kronikáře města Ústí nad Orlicí vykonává Doc. PhDr. Marie Macková.

Tel. 736 516 271