Přejít na obsah

ZNAK MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Znak UO napis Na modrém španělském štítě stříbrná hradební kvádrová zeď se třemi stínkami cimbuří, za ní vyniká stříbrný radní dům, který vystupuje nad cimbuří červenou valbovou střechou se zlatými makovicemi. Nad středem střechy vystupuje stříbrná věž s jedním oknem a vysokou špičatou červenou střechou se zlatou makovicí.

 

LOGO MĚSTA - Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí

ou

Jednotný vizuální styl je souborem vizuálních prvků, které usnadňují vnější i vnitřní komunikaci města Ústí nad Orlicí a vytvářejí dobrý obraz o něm. Svou jednotností, komplexností a estetikou se významně podílí na jeho snadné a nezkreslené identitě.

Základem jednotného vizuálního stylu je logo města, barevnost a písmo, spolu se způsobem grafického řešení merkantilních a informačních tiskovin a ostatních nosičů informací. Jeho autory jsou grafici BcA. Tomáš Brychta a BcA. Sára Bergmannová.

Grafický Manuál jednotného vizuálního stylu města Ústí nad Orlicí kodifikuje všechny důležité prvky vizuálního stylu města Ústí nad Orlicí, čímž současně stanovuje závazná pravidla, způsoby, příklady a doporučení, jak postupovat při jejich aplikaci v praxi.