Přejít na obsah

Od 1.9.2013 byl v rámci Programu prevence kriminality Města Ústí nad Orlicí zahájen projekt Asistent prevence kriminality. Asistent je personálně začleněn do struktury městské policie jako civilní zaměstnanec.

Mezi hlavní činnosti APK patří:

 • spolupráce s hlídkami městské policie v terénu

 • na dožádání spolupráce s Policií ČR při odhalování trestné činnosti

 • spolupráce s Probační a mediační službou, součinnost s OSPOD – prevence kriminality

 • osvěta za podpory města ve vyloučených lokalitách

 • dohled na pořádek u ZŠ speciální (Lázeňská ul.)

 • řešení mezilidských vztahů romské komunity a ostatních občanů v těchto lokalitách trvale bydlících a to na základě místní znalosti a při navazování osobních kontaktů

 • dohled na dodržování pravidel občanského soužití, právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

 • dohled nad úklidem společných prostor nájemníků domů ve vyloučených lokalitách a to včetně venkovních prostor a okolí vyloučených lokalit

 • přímý kontakt APK s vedením speciální základní školy na úseku docházky dětí z vyloučených lokalit navštěvujících školu (BESIP - dohled u školy před a po ukončení vyučování, vědomé záškoláctví a to jak ze strany dětí tak i jejich rodičů, šikana a násilí ve škole)

 • další aktivity APK při hlášení drobných závad a to přímo navazující na vyloučené lokality a jejich okolí

 • kontrola oprávněného užívání bytů v majetku města

Činnost APK, či jen jejich přítomnost na konkrétních místech nebo lokalitách, je hodnocena pozitivně a svým přístupem a odváděnou prací napomáhají asistenti ke zlepšení situace a snižování kriminality ve vyloučených lokalitách. Zejména lze uvést dobrou osobní a místní znalost asistentů a dále jejich angažovanost při žádané součinnosti. Velmi kladně lze hodnotit zejména znalost poměrů ve vytipovaných místech a to nejen ve vyloučených lokalitách nacházejících se na území města Ústí nad Orlicí. Neméně důležitou roli hrají i při již zmíněném předcházení páchání trestné či přestupkové činnosti a to jak ze strany dospělých tak i dětí, u kterých navíc mohou působit jakožto možný vzor žádoucího chování či vystupování.

Z jeho činnosti je již dnes nepřehlédnutelný počin v úklidu společných prostor nájemníky domů ve vyloučených lokalitách, dále přímý kontakt APK s vedením speciální základní školy na úseku docházky dětí z vyloučených lokalit navštěvujících školu (dohled u školy před a po ukončení vyučování, vědomé záškoláctví a to jak ze strany dětí tak i jejich rodičů, šikana a násilí ve škole), osvěta za podpory města ve vyloučených lokalitách. APK je i přínosem při řešení mezilidských vztahů romské komunity a ostatních občanů v těchto lokalitách trvale bydlících a to na základě místní znalosti. Za zmínku zcela jistě stojí i další aktivity APK při hlášení drobných závad a to přímo navazující na vyloučené lokality a okolí. 

Kancelář APK se nachází v ulici J.K.Tyla čp. 1092 a je tedy přímo v domě s převahou sociálně slabých osob. Asistent má k dispozici dvě kancelářské místnosti s kuchyňkou a sociálním zařízení.

Pracovník APK:

Štefan Šarközy