Přejít na obsah

V roce 2004 byly ve městě Ústí nad Orlicí instalovány první 3 kamery z Městského kamerového dohlížecího systému. S nástupem nových technologií dochází průběžně k obměně starších komponentů a systém je neustále rozvíjen a kvalitativně zdokonalován. Město Ústí nad Orlicí plně podporuje tento bezpečnostní systém, k jehož rozvoji bude docházet i následujících letech. Do současné doby je instalováno již 34 kamer, které zajišťují dohled na frekventovaných místech ve městě. Na dalších 8 kamer, které jsou v majetku obce Libchavy, má Městská policie Ústí nad Orlicí možnost dohledu a vyhodnocování.

Rozmístění kamerových bodů

Ústí nad Orlicí 34 kamer

Avion (6 kamer)

Autobusové nádraží

České dráhy - nádraží (3 kamery)

Katastrální úřad (7 kamer)

Náměstí

Okružní

Park u kostela (6 kamer)

Perla

Kulturní dům

Rieter (křižovatka)

Štěpnice

Sychrova (2 kamery)

TGM (3 kamery)

Libchavy 8 kamer

(vizuální dohled)