Přejít na obsah

Od 27.1.2022 bylo zahájeno měření okamžité rychlosti na silnici č. I/14 na ulici Moravská.

Od 1.9.2022 bylo zahájeno měření okamžité rychlosti na těchto komunikacích v katastru města Ústí nad Orlicí:

  • ul. Letohradská
  • ul. Královéhradecká
  • ul. Moravská
  • ul. Třebovská
  • silnice č. II/315 Knapovec

Jde o měření obou směrů automatizovaným systémem bez obsluhy a stanoviště pro měření rychlosti byly schváleny a určeny Policií ČR.

Měření rychlosti je prováděno v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Městská police Ústí nad Orlicí používá při měření rychlosti jízdy řádně ověřená stanovená měřidla, schváleného typu. Jejich výstupy lze použít jako důkazy ve správním řízení.